nieuws

Windenergie strandt in gemeentelijke procedures

bouwbreed Premium

Drie van de vier pogingen om windturbines te plaatsen stranden in de gemeentelijke procedures. Daardoor komt van de doelstelling van de rijksoverheid, 1000 megawatt windvermogen in 2000, niets terecht. Gisteren is een campagne begonnen om de gemeenten te bewegen meer windturbines te plaatsen.

“Het zit me al een paar jaar hoog: we hebben de mond vol van duurzame energie, maar als puntje bij paaltje komt, is het overal te kort, te breed of te smal”, zei Stan Dessens, directeur-generaal voor Energie van het Ministerie van Economische Zaken, bij de start van de campagne.

Op het niveau van Rijk en Provincie worden weliswaar afspraken gemaakt, maar lokaal staat het draagvlak voor windenergie onder druk. Uit onderzoek van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) blijkt dat windenergie vaak het onderspit delft bij keuzes tussen schaarse ruimte en een abstract energie- en milieubelang. “Windparken maken bestuurders kwetsbaar, of zoals een lokale politicus het zei: windturbines leveren schone stroom, maar geen stemmen op”, aldus Ruud de Bruijne van Novem.

Novem gaat daarom samen met het Landelijk Bureau Windenergie de komende twee jaar proberen dat standpunt te doorbreken en gemeenten helpen een goed locatiebeleid voor windenergie te ontwikkelen.

Forse duw in rug

Ook de milieubeweging staat achter de plannen om windenergie een forse duw in de rug te geven. Volgens voorzitter Ad van den Biggelaar van de Stichting Natuur en Milieu is er op het land plaats voor; in totaal 1500 tot 3000 megawatt. Tot nu toe zat de milieubeweging in haar maag met de horizonvervuiling en het lawaai van windmolens, maar volgens Van den Biggelaar is er inmiddels ‘een redelijk draagvlak’.

Economische Zaken stelt jaarlijks ook f. 7,5 miljoen beschikbaar om bij particulieren de drempel voor deze vorm van energie weg te nemen.

Ondanks deze stimulansen gaf Dessens toe dat de doelstelling 1000 Megawatt in 2000 waarschijnlijk niet haalbaar is. “Maar er liggen waarschijnlijk wel voldoende plannen in de ijskast om 100 Megawatt per jaar te halen”, aldus Dessens.

Samen met de huidige 300 megawatt zou dat in 2000 een totaal vermogen van 600 a 700 megawatt betekenen.

Boreasprijs

Tijdens het symposium ‘Ruimte voor windenergie’ dat de start van de campagne omlijstte, kreeg de gemeente Noordoostpolder van Dessens de eerste Boreasprijs. Noordoostpolder krijgt de prijs, genoemd naar de god van de noordenwind, voor zijn pioniersfunctie op het gebied van de windenergie.

Tien procent van alle windturbines in Nederland staat in deze gemeente.

Reageer op dit artikel