nieuws

Werkgevers laten 42-jaar-eis vallen Overleg over uta-cao wordt hervat

bouwbreed Premium

Er gaat weer onderhandeld worden over een uta-cao. De voorzitter van de werkgeversdelegatie, ing. J. Holleman, heeft de bonden schriftelijk laten weten bereid te zijn tot hernieuwd overleg. Wat opvalt in de brief is dat werkgevers niet langer vasthouden aan een vut-regeling voor werknemers vanaf 42 jaar, maar spreken van ‘een volledig individueel kapitaalgedekt vroegpensioen’. De bonden zijn uitgenodigd voor een bespreking op woensdag 15 oktober bij het AVBB in Den Haag.

Intern werkgeversberaad heeft er toe geleid dat de uitgangspunten van de werknemers ten aanzien van een mogelijke vroegpensioenregeling “niet principieel strijdig zijn met de door werkgevers gehanteerde uitgangspunten”.

Hoewel de werkgevers vooralsnog volhouden, dat het door hen ontwikkelde voorstel tot wijziging van de vut in een vroegpensioen meer tegemoet komt aan wensen en ideeen die zowel bij werkgevers als werknemers in de bedrijfstak leven, wordt bereidheid getoond “om langs de weg van gezamenlijke consensus te trachten en zo optimaal mogelijke vroegpensioenregeling tot stand te brengen”.

Een dergelijke regeling moet duurzaam zijn, beheersbaar, betaalbaar en flexibel en zekerheid bieden. Tijdens het hernieuwd overleg zal moeten worden vastgesteld wat de maximale totale premielast voor zowel werkgevers als werknemers nu en in de toekomst mag zijn.

Geen leeftijdsgrens

Ieder individu – en dus niet alleen de boven 42-jarigen (red.) – moet ervan verzekerd zijn dat hij/zij op enig moment over voldoende kapitaal beschikt om daadwerkelijk met vroegpensioen te kunnen gaan, aldus de werkgevers.

Niet alleen dient er volgens werkgevers een mogelijkheid te komen om individueel bij te sparen, ook moet het mogelijk zijn adv-dagen nu om te ruilen voor adv later, zodat vroeger met pensioen kon worden gegaan. Deze inruil ligt heel moeilijk bij de bouwbonden.

Als tijdens de bijeenkomst van 15 oktober tot gemeenschappelijke uitgangspunten kan worden gekomen, “kan uitwerking van een vroegpensioenregeling en petit comite voortvarend ter hand worden genomen”, aldus de heer Holleman.

Reageer op dit artikel