nieuws

Verlenging lage btw-tarief in Belgische bouw niet uitgesloten

bouwbreed Premium

De Kamercommissie voor Financien in Belgie wil van de regering Dehaene precieze cijfers over de impact van de in 1995 voor twee jaar ingevoerde btw-verlaging in de bouw van 21 naar 12 procent. Het Belgische kabinet heeft onlangs een verzoek van de bouwsector om het lage btw-tarief van 12 procent voor kleinere woningen ook na 1 januari 1998 te handhaven, ‘om budgettaire redenen’ van de hand gewezen.

Volgens Ph. Maystadt, Minister van Financien, kost de lagere btw de schatkist op jaarbasis f. 290 miljoen en heeft de regering nu eenmaal voor andere prioriteiten gekozen. In de Kamercommissie voor Financien heeft de grootste regeringspartij, de Christelijke Volkspartij (CVP) van premier Dehaene, een voorstel ingediend voor het behoud van het lage btw-tarief in de bouw. Het voorstel werd weliswaar verworpen maar de vertegenwoordigers van de rooms-rode regeringspartijen stemden toch verdeeld.

Een dag later maakten de Vlaamse socialisten (SP) een wending. SP-fractievoorzitter in de Kamer Van Velthoven gaf na kritiek vanuit de oppositie en vanuit de bouwsector te verstaan dat: “de socialisten op een constructieve manier alle voorstellen voor een mogelijke verlenging van de btw-verlaging in de bouw zullen onderzoeken. De SP is bezorgd over de werkgelegenheid in de bouw”, zo zei Van Velthoven.

Compromis

Volgens de SP-fractievoorzitter mag er alleen geen onaanvaardbaar gat in de begroting ontstaan door handhaving van de lagere btw. Ook moet een eventuele verlenging van het huidige btw-tarief duidelijk banen opleveren in de bouw, zo eist de SP. De Nationale Confederatie voor de Bouw (NCB) heeft dat eerder reeds aangetoond en gewaarschuwd voor duizenden ontslagen als het lage btw-tarief wordt opgedoekt.

Binnen de regeringspartijen wordt nu gedacht aan een compromis om de lage btw in de bouw (selectiever) te verlengen; handhaving van het lage tarief voor de eerste schijf van f. 110.000 voor de bouw van een eerste woning (nu geldt de maatregel ook voor de bouw van een tweede of derde woning) in bepaalde woongebieden.

Het kabinet-Dehaene beraadt zich over deze suggestie, maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Financien: “Ligt de zaak nog steeds erg moeilijk omdat ook een selectieve toepassing van de btw-maatregel de schatkist nog te veel kost, gezien de financiering van de andere prioriteiten van het kabinet.”

Reageer op dit artikel