nieuws

U-bouwer Koninklijke Bam Groep van aannemer naar ondernemer Bam Bredero Bouw worstelt met snel veranderde markt

bouwbreed

De organisatie van Bam Bredero Bouw wordt aangepast. De utiliteitsbouwer van de Koninklijke Bam Groep heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Om de bijdrage aan het concern weer op niveau te krijgen, wil men eerder in het bouwproces bij de klant aan tafel zitten. Op deze wijze denkt men betere marges op werken te kunnen realiseren. U-bouwer Bam Bredero Bouw vormt zich om van aannemer tot ondernemer.

Voor Bam is de utiliteitsbouwtak buitengewoon belangrijk. Met een omzet van circa f. 643 miljoen over 1996 is het bedrijf de omzetter in het concern en tevens de grootste u-bouwer in Nederland. Maar groot wil in dit verband niet zeggen dat er veel wordt verdiend. “Het resultaat van Bam Bredero Bouw over 1996 is gematigd positief maar onbevredigend en blijft aanmerkelijk achter bij 1995,” valt te lezen in het sociaal jaarverslag 1996. Of neem deze zin uit het personeelsorgaan: “Het rendement op een aantal werken staat onder druk.”

Dit gegeven en het feit dat er aanzienlijke veranderingen in de markt plaatsvinden, was eind vorig jaar aanleiding om een veranderingsproces in gang te zetten. Onder de naam Actie Overbosch pakt Bam Bredero Bouw drie zaken aan; de commerciele effectiviteit, procesbeheersing en de kwaliteit van het management. Eind dit jaar moet het proces zijn afgerond.

“Er zijn geen gedwongen ontslagen in dit proces gevallen,” zegt ir. Joop van Oosten, directeur Bam Bredero Bouw en directeur Koninklijke Bam Groep, in een toelichting. “Het heeft er wel toe geleid dat er met mensen is geschoven. We moeten namelijk op een andere manier met de markt omgaan. De uitdaging is om in een vroegtijdig stadium bij een klant aan tafel te komen. Het betekent dat het traditionele aannemersnetwerk, van architect tot en met bouwer, niet meer goed werkt. Hoe netwerken nu gaat? Je hebt een huisvestingsprobleem en praat daarover met iemand op de tennisbaan of op een verjaardag. Via een bevriende makelaar of projectontwikkelaar moet dat gegeven heel snel bij Bam komen. Het klassieke netwerk moet dus een vastgoednetwerk worden. Daar moet je een ander type mens voor hebben. Overigens houdt die verandering niet op bij de top. Het proces moet doorgaan tot in de bouwput.”

Bouwadviseurs

Het naar voren kruipen in het bouwproces is een topic waar alle grote en middelgrote aannemers mee worstelen. De achtergrond is simpel; geld. Op het rechttoe-rechtaan-bouwproces worden de marges steeds smaller. Bouwadviseurs en -managers hebben inmiddels een goede positie in het begintraject veroverd. Aannemers zijn daar jaloers op. “We menen dat we dezelfde kennis hebben,” zegt Van Oosten met grote stelligheid. “Deze kennis is gebundeld in ons ingenieursbureau Bam Planadvies. Op dit moment wordt dat verder versterkt, er werken nu 35 mensen, met huisvestingskennis. Door in een vroegtijdig stadium aan tafel te zitten bij een klant heeft dat voordelen. We zijn in staat onze kennis in te brengen en zodoende ontstaat er een veel economischer product. Winst dus voor twee partijen.”

Maar voor wie moet de klant dan kiezen; voor de onafhankelijke adviseur of de aan Bam gelieerde ingenieursafdeling? Van Oosten: “De klant is natuurlijk vrij in zijn keus. Alleen als met ons in zee wordt gegaan nemen we de verantwoordelijkheid voor het gehele bouwtraject. Bam Planadvies is hecht in het bouwbedrijf geworteld. Van overgangen in het proces is geen sprake. Bij de onafhankelijke bureaus is de overgang naar de bouwer soms een probleem.”

Beter werken

Het verder verbeteren van het bouwproces moet ertoe leiden dat er minder fouten worden gemaakt. “We schudden het bed nog eens op,” aldus Van Oosten. “Minder bouwfouten scheelt aanzienlijk. Op de bouwplaats zal het werken met een grotere nauwkeurigheid moeten gebeuren. Het is alleen lastig voor de bouwvakker om het grote verband te zien van de Actie Overbosch. Daarnaast krijgen we steeds meer digitaal aangeleverd. Het is mooi die CAD-tekening, maar zij suggereert een volledigheid die er feitelijk niet is. Het betekent dat bij het nemen van de opdracht goede afspraken moeten worden gemaakt over het verkrijgen van de gegevens.”

De resultaten van de aanpassing moeten zichtbaar worden over 1998. Het netto resultaat van 2 procent over de omzet moet volgens Van Oosten ook van toepassing zijn op Bam Bredero Bouw. Overigens zal het een hele dobber worden. Analisten hebben naar aanleiding van de laatste aandeelhoudersvergadering berekend dat de marge over 1996 krap de 1 procent haalde. “Op een omzet van honderden miljoenen wordt er eigenlijk niets verdiend,” aldus een analist.

Heeft het niet halen van de financiele doelstelling consequenties voor het management?

“Een financiele graadmeter is heel belangrijk. Maar een prestatie kan ook worden gemeten door naar indirecte zaken te kijken. De vestigingsmanager is in onze decentrale organisatie niet alleen verantwoordelijk voor het geld. Hoe onderhoudt hij de relatie met de opdrachtgever, en hoe stuurt hij zijn mensen aan, zijn ook onderdelen die we bekijken. Soms kan in een gebied het aanbod instorten.”

Reageer op dit artikel