nieuws

‘Tommel reageert wel erg mager op zo’n prestatie’ Corporaties steken 40 miljard in huizen

bouwbreed Premium

Corporaties steken de komende vier jaar f. 40 miljard in hun huizenbezit. Daarvan is de helft voor regulier onderhoud en de andere helft voor nieuwbouw en herstructurering. Zo’n f. 6 a f. 7 miljard wordt gestoken in het opknappen van een kwart miljoen huizen. Daarnaast is zo’n f. 10 miljard uitgetrokken voor 70.000 nieuwe huizen.

Dat zijn de plannen van de corporaties die zij hebben vastgelegd in het Nationaal Programma Volkshuisvesting 1997-2000 (NPV). De individuele corporaties hebben hun concrete investeringsplannen voor de komende paar jaar opgesteld en kunnen daar ook op worden aangesproken.

Op het programma voor de komende vier jaar staat het opknappen van een kwart miljoen woningen. Daarvoor is een bedrag van tussen de f. 6 en f. 7 miljard gereserveerd. Daarnaast wordt f. 10 miljard geinvesteerd in de bouw van 65.000 en 75.000 goedkope woningen, met een huur van minder dan f. 750 per maand. Verder gaan de woningbouwverenigingen 65.000 tot 80.0000 woningen verkopen. Dat is ongeveer 3 procent van het totale bezit en levert tussen f. 3 tot f. 4 miljard op. Dat geld wordt gebruikt voor het het financieren duurzaam bouwen (ongeveer f. 3000 per woning), voorzieningen om huizen toegankelijk te maken voor ouderen en het aanstellen van huismeesters. Verder zullen tussen de 25.000 en 30.000 woningen worden gesloopt.

Geen statisch stuk

“Het is verheugend dat de uitkomsten van dit onderzoek onder de corporaties nauwelijks afwijken van de cijfers uit het het prognosemodel. Dat model was achter de bureautafel bedacht en nu blijkt dat in de praktijk aardig te kunnen kloppen”, vindt Nico van Velzen, directeur van de Nationale Woningraad. “Het NPV is een werkdocument. Geen statisch stuk. Dus veranderen dingen als rentestand of zakt de woningmarkt in dan worden de voornemens aangepast.”

Ook Willem van Leeuwen, directeur van NCIV, koepel voor woningcorporaties, denkt dat er aanpassingen moeten komen. “Zet de Kamer een rem op de nieuwbouwplannen buiten de Vinex-locaties dan moeten we extra veel inspanning leveren om daar de huurwoningen snel aan te passen aan de huidige kwaliteitsnormen. Dat kan betekenen minder nieuwbouw en meer investeren in de bestaande bouw.”

Komende vier jaar worden ongeveer 17.500 nieuwe huizen per jaar gebouwd met een huur van maximaal f. 750 per maand. Daarnaast zijn de corporaties van plan om nog eens 35.000 tot 40.000 duurdere huurwoningen en ongeveer een gelijk aantal koopwoningen te realiseren. “Dat soort projecten hebben uiteraard geen onrendabele toppen en moeten goed worden afgewogen. Corporaties gaan geen avonturen aan”, is de reactie van Van Leeuwen.

Prijskaartje

Tommel die gisteren het NPV in ontvangst heeft genomen, reageerde: “Ik ben blij dat de sector nu deze concrete zet heeft gedaan.”

Van Leeuwen is niet gecharmeerd van zo’n matte reactie. “Dat is uiterst mager. Tommel had wel wat meer commitment voor zo’n investering mogen tonen. Ik had meer politieke steun verwacht. Noem het maar niks dat we f. 40 miljard investeren en daar f. 5 miljard zelf van op tafel leggen.”

Wel maakt de koepeldirecteur zich ongerust over het verschil van 0,4 procent tussen de voorgenomen huurverhogingen van de corporaties (3,5 procent per jaar) en de 3,1 procent die Tommel wil. “Daar ligt een keuzeprobleem, ik hoop dat die 3,1 procent geen werkelijkheid wordt. Er wordt hoge kwaliteit verwacht en daar hangt een prijskaartje aan. De uitkomst zal afhangen van de steun van Tommel voor de sector.”

Reageer op dit artikel