nieuws

Strijd tegen komst Bentwoud voortgezet

bouwbreed Premium

Komt Bentwoud of komt het er niet? Al jaren houdt deze vraag velen in Zuid – Holland bezig. Deze week was de kwestie weer onderwerp van discussie tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Mogelijk dat nu over een week of zes definitiever komt vast te staan of het ‘woud’ meer is dan een papieren tijger.

Bij de Raad van State waren de ingestelde beroepen tegen het streekplan Zuid – Holland Oost aan de orde. In dat plan staat dat tussen Zoetermeer, Boskoop en Waddinxveen een multifunctioneel bos, het Bentwoud, aangelegd moet worden.

Agrariers zullen daarvoor grond moeten afstaan. Een groep van 57 agrariers heeft daarom bij de Raad van State vernietiging geeist van dit gedeelte van het streekplan. Zij plaatsen vraagtekens bij de haalbaarheid van het bos, waarvan de aanleg f. 200 miljoen gaat kosten. Voor een kwart van dit bedrag zou nog geen dekking gevonden zijn. Het provinciebestuur blijft ontkennen dat de financiele dekking een probleem is.

” Wat krijg je dan. Het bos wordt stukje bij beetje toch aangelegd. Agrariers, die vrijwillig verkopen, worden uitgekocht, waarna de gronden met bomen worden ingeplant. Zo ontstaat een totaal versnipperd landschap, waar niemand iets aan heeft”, aldus raadsman J.A.M. van der Velden namens de agrariers.

Procedure

Begin dit jaar stond de kwestie ook al bij de Raad van State op de rol. Toen is slechts een formeel juridisch punt van deze affaire behandeld. De rechters gingen zich daarop beraden over de vraag of bij de Raad van State beroep tegen het streekplan kon worden ingesteld.

Een streekplan vormt een handleiding voor gemeenten bij het opstellen van hun bestemmingsplannen. Over het algemeen zijn de gemeenten vrij om de suggesties uit het streekplan al of niet in hun bestemmingsplannen over te nemen.

In dit geval is echter aangevoerd dat het streekplan een veel definitiever karakter heeft. In het door de regering uitgebrachte Structuurplan Groene Ruimte is het Bentwoud immers ook al aangegeven. Nu staat het in het streekplan en vervolgens zouden de gemeenten er echt niet meer om heen kunnen om het in hun bestemmingsplannen op te nemen.

Bindend

Volgens raadsman Van der Velden kan je uit het feit dat er nu een tweede zitting wordt gehouden concluderen dat de rechters van de Raad van State het streekplan Zuid – Holland Oost, voor wat betreft het Bentwoud, definitief en bindend voor de gemeenten achten.

Overigens is bij de Raad van State in februari dit jaar ook een beroep ingediend tegen het landelijke Structuurplan Groenen Ruimten; ook weer met als inzet om het Bentwoud tegen te houden. De uitspraak in die procedure is er nog niet en de verwachting is dat de rechters van de Raad van State die uitspraak tegelijk vrijgeven met de uitspraak in de nu tegen het streekplan ingestelde beroep.

Reageer op dit artikel