nieuws

Stratenmaker onterecht zelfstandig aan het werk

bouwbreed Premium

De Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland ONB heeft in een kort geding voor de rechtbank in Den Haag de president gevraagd de heer J.S.M. van der Velde te Leiden te verbieden nog langer zelfstandig bestratingswerkzaamheden uit te voeren. Volgens mr. H.R.M. Jenne is Van der Velde niet in het bezit van een vergunning tot uitoefening van het basisbedrijf.

Werkzaamheden van een basisbedrijf worden in het Vestigingsbesluit bedrijven omschreven als: ‘het leggen van een wegdek of een gedeelte van een wegdek van klinkers, keien of tegels.’ Als de gedaagde zou voldoen aan algemene ondernemersvaardigheden zou hij het basisbedrijf wel mogen uitoefenen.

Nu hij niet is ingegaan op sommaties de werkzaamheden te staken, vroeg mr. Jenne de president hem daartoe te veroordelen op straffe van een dwangsom van f. 2500 voor elke dag dat dit na betekenis van het vonnis niet zal zijn gebeurd.

Reageer op dit artikel