nieuws

Rechter stemt in met nieuwbouw bij Hempens en Teerns

bouwbreed

Het gemeentebestuur van Leeuwarden kan bouwvergunningen verlenen voor de geplande nieuwbouw bij de kernen Hempens en Teerns. Rechter D. Dolman van de Raad van State weigerde onlangs op verzoek van De Vereniging Doarpsbelang Hempens/Teerns, de Stichting Wijkorganisatie Aldlan en een boer uit de omgeving het nieuwe bestemmingsplan Hempens/Teerns te schorsen.

In dit plan wordt de nieuwbouw in planologische zin geregeld. Het gebied rond Hempens/Teerns is een Vinex-locatie; hier moeten 1750 woningen verrijzen. Tegen de bouwvergunningen kunnen ook weer beroepen worden ingesteld.

De gemeente hoopt echter geen verdere procedurele hobbels meer tegen te komen zodat de gronden begin volgend jaar bouwrijp gemaakt kunnen worden. Later zullen bij de Raad van State nog de bodemprocedures tegen het bestemmingsplan Hempens/Teerns worden afgehandeld.

Rechter Dolman heeft nu in de schorsingsprocedure beoordeeld of het bestemmingsplan, hangende die bodemprocedure, geschorst moet worden. Dit om te voorkomen dat er de komende tijd onomkeerbare zaken geschieden.

Uit het feit dat Dolman niet tot schorsing is overgegaan, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat hij niet verwacht dat er in de bodemprocedure spectaculaire zaken (bijvoorbeeld een algehele vernietiging) zullen plaatsvinden. Rechter Dolman heeft nog slechts mondeling uitspraak gedaan. Zijn schriftelijke motivering volgt later.

Reageer op dit artikel