nieuws

Provincie aan de gang met baggerspecie uit haven Roosendaal

bouwbreed

Noord-Brabant wil gaan experimenteren met het reinigen van baggerspecie. De provincie gaat verontreinigde baggerspecie uit de haven van Roosendaal gebruiken. Hiervoor moet de gemeente zelf wel f. 25.000 bijdragen. Het provinciebestuur is van plan proeven te gaan doen met het reinigen en scheiden van baggerspecie volgens een methode die door AVR-Caldwell in Rotterdam is ontwikkeld.

Dit blijkt uit een brief van het provinciebestuur aan het college van burgemeester en wethouders van de Brabantse plaats. Het gaat om het reinigen van in totaal 2000 m2 baggerslib. “Hoewel er al veel onderzoek wordt gedaan naar reinigingstechnieken, zijn de resultaten nog niet van dien aard dat er een reele en betaalbare oplossing voorhanden is”, aldus het provinciebestuur over het saneren van verontreinigde baggerspecie.

Noord Brabant wil daarom onderzoek doen naar de methode van reiniging en scheiding van baggerspecie die door AVR-Caldwell is ontwikkeld. Het gaat hierbij om een techniek die op praktijkniveau nog niet is beproeft. “De voorgestane methode is, op laboratoriumschaal met succes uitgevoerd. Bij deze methode zou slechts maximaal vijf procent als residu overblijven.”

Hiervoor heeft het provinciebestuur een tweetal projecten geselecteerd. Het ene project is een zandvang in beheer bij waterschap De Dommel. Het waterschap heeft inmiddels al de medewerking hieraan toegezegd. Tevens steekt zij f. 25.000 als bijdrage in het experiment. Uit de haven van Roosendaal moet voor het tweede project 2000 m3 ernstig verontreinigd baggerspecie komen.

De provincie schrijft in een brief aan het gemeentebestuur dat er twee redenen zijn geweest de keuze op Roosendaal te laten vallen. “In de eerste plaats is de zandfractie van de baggerspecie zeer gering, hetgeen resulteert in een groot percentage niet-reinigbaar residu. En in de tweede plaats zijn er plannen om tot een sanering via een andere methode, namelijk immobilisatie, over te gaan.” Dat betekent volgens GS van Noord Brabant dat ook bij dit project reinigingsresultaten door middel van verschillende technieken kunnen worden vergeleken.

Rekening

Bij elkaar is met het onderzoek f. 490.000 gemoeid. AVR-Caldwell neemt zelf de helft voor haar rekening. De provincie steekt f. 145.000 in het project en ook de provincie Zuid Holland heeft f. 50.000 toegezegd. Omdat het Waterschap De Dommel f. 25.000 bijdraagt, wordt aan Roosendaal gevraagd het resterende bedrag van f. 25.000 op tafel te leggen. Hierover neemt het gemeentebestuur binnenkort een besluit.

Reageer op dit artikel