nieuws

Projectontwikkelaars bij aannemers minst geliefd

bouwbreed Premium

De Nederlandse aannemers zijn in het algemeen weinig tevreden over de samenwerking met andere partners in de bouw. Dit blijkt uit een enquete die Graydon Nederland heeft uitgevoerd onder meer dan duizend bouwbedrijven. Bij hen zijn projectontwikkelaars het minst geliefd. En van de opdrachtgevers komen de woningbouwverenigingen er veel beter af dan de overheid.

Van de ondervraagde aannemers is ruim een derde negatief over de samenwerking met de projectontwikkelaars. Volgens Graydon wordt dit voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat ‘de budgetten van de projectontwikkelaars weinig ruimte laten voor de aannemer’. Dat zelfde geldt trouwens ook voor architecten, zij het in iets mindere mate.

Over de partij die de aannemers zelf uitkiezen om mee samen te werken, zijn de meningen uiteraard gunstiger. Gemiddeld is 12 procent niet tevreden over zijn leveranciers, terwijl ruim 87 procent tevreden tot zeer tevreden is.

Van de opdrachtgevers slaat de overheid het slechtste figuur. Liefst een derde van de aannemers oordeelt negatief over de overheid. En die beoordeling betreft niet alleen de opdrachtgevende rol.

Overheid

De ontevredenheid komt ook duidelijk naar voren uit de mening van de aannemers over de regelgeving van de overheid met betrekking tot de bouw. Gemiddeld driekwart van de bouwbedrijven is niet tot matig tevreden over die rol van de overheid.

Volgens de aannemers (zowel grote als kleine) ondervinden ze veel vertraging als gevolg van ingewikkelde besluitvormingsprocedures van de overheid.

De huidige arbowetgeving wordt door een opvallend groot percentage (45%) als ‘streng’ gekwalificeerd. Ook op dit punt zijn grote en kleine bedrijven het vrijwel eens. De laatste categorie meent echter verder nog dat ‘voor het in orde maken van de papieren rompslomp bijna een personeelslid extra zou moeten worden aangenomen’. Privatisering van de wao is eveneens weinig populair in de bouw. Tweederde van de aannemers staat daar uitgesproken negatief tegenover.

Faillissementen

Net als in de jaren ervoor daalde ook in 1996 het aantal faillissementen in de bouw. En wel met 13,1% tot 146 bedrijven. Graydon verwacht dat dit aantal zich in 1997 zal stabiliseren.

Maar voor de sector grond-, water- en wegenbouw voorspelt Graydon in ieder geval een stijging van het aantal faillissementen. In de eerste helft van dit jaar gingen 11 gww-bedrijven kopje onder. Dat waren er in heel 1996 slechts tien.

Volgens Graydon lijkt die toename echter ernstiger dan ze in werkelijkheid is: “Relatief gaan gww-bedrijven nog altijd minder vaak failliet dan aannemingsbedrijven in de b en u-sector. Bovendien zijn de absolute aantallen een stuk kleiner, waardoor het gevaarlijk is om hier van een trend te spreken.”

Opvallend is dat veel faillissementen (bijna 30%) vallen bij bedrijven die 0-3 jaar bestaan. En als gekeken wordt naar bouwbedrijven tot en met zes jaar, dan valt in de categorie ‘jonge ondernemingen’ de helft van alle faillissementen in de bedrijfstak.

Graydon meent dat “een schokkend aantal startende ondernemers zich volstrekt

Reageer op dit artikel