nieuws

Procedures infrawerken op een rijtje gezet

bouwbreed Premium

Bij het plannen of ontwerpen van projecten moet bekend zijn welke vergunningen nodig zijn. De materie is voor niet-juristen complex. Het vergt tijd en de kans bestaat dat er iets over het hoofd wordt gezien. Niet meer. In het boek ‘Infrastructuur, praktische handleiding bestuurlijke en juridische procedures bij aanleg en reconstructie’ is dat allemaal uitgezocht en ook voor niet-juristen begrijpelijk weergegeven.

In het boek wordt een duidelijke vertaalslag gemaakt van infrastructuur naar regelgeving. Het boek is onderverdeeld in vijf delen.

In het eerste deel worden schema’s gepresenteerd waarin per activiteit uit het GWW-standaardbestek wordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is en wat globale proceduretijden zijn. In een volgend deel worden de procedures behandeld van de Algemene wet bestuursrecht. In de overige delen worden wetten behandeld die gelden voor ruimtelijke ordening, milieuwetgeving en beheer en verkeer. Bij elkaar zijn zo’n 36 wetten zaken als procedures, vergunningen, beroepsmogelijkheden en besluiten tot in detail besproken.

Het boek is geschreven door Rijkswaterstaat. Het is een uiterst compleet overzicht geworden. Dat Rijkswaterstaat bij projecten vaak tegelijkertijd als opdrachtgever en vergunningverlener optreedt, draagt daaraan zeker bij. Het boek kan een goed hulpmiddel zijn voor zowel opdrachtgevers als uitvoerend bouwbedrijf. Wel moet bedacht worden dat de grondslagen van het boek kunnen wijzigen door veranderingen in wetgeving, regelgeving en jurisprudentie. De handleiding kan dan ook niet de praktische kennis en de inzichten van juridische specialisten vervangen.

Het boek ‘Infrastructuur, praktische handleiding bestuurlijke en juridische procedures bij aanleg en reconstructie’, ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Noord-Holland, onder redactie van drs. G. Stigter – Den Haag, tenHagen en Stam, ISBN 90 70011 77 8, kost f. 180 (excl. btw en verzendkosten). Met een abonnement op de tweejaarlijkse editie kost een boek f. 150.

Reageer op dit artikel