nieuws

Overheid overweegt subsidie voor afvalverbranders

bouwbreed Premium

Afvalverbranders hoeven mogelijk maar de helft te betalen van de Regulerende Energiebelasting voor de elektriciteit die ze bij de afvalverbranding opwekken. De Vereniging van Afvalverwerkers bereidt een convenant voor met de ministeries van Economische Zaken, VROM en Financien. Per jaar gaat het om zo’n f. 30 miljoen. Natuur en Milieu en Milieudefensie verzetten zich tegen de overeenkomst. Naar hun mening gaat het welbeschouwd om een subsidie op afvalverbranding en wordt straks meer afval voor verbranding aangeboden.

De afvalverbranders bepleiten al enige tijd financiele steun bij de overheid. In hun visie wekken ze door het verbranden van organisch materiaal duurzame energie op. Om en nabij de helft van het afval dat de verbranders verwerken bestaat uit organisch materiaal. De milieuorganisaties menen dat dit afval hoogwaardiger kan worden toegepast. De energiebedrijven NUON en PNEM willen de elektriciteit die de verbranders leveren niet als groene of natuurstroom verkopen.

Reageer op dit artikel