nieuws

Noord-Brabant wint 24 mln ton beton- en metselzand

bouwbreed Premium

In Brabant kan in de periode 1999 tot en met 2008 24 miljoen ton aan beton – en metselzand worden gewonnen. Gedeputeerde Staten van Noord – Brabant hebben met deze taakstelling ingestemd.

De provincies gaan gezamenlijk uit van een landelijke taakstelling van 190 miljoen ton. De taakstelling voor Noord – Brabant houdt in dat voor deze periode nog vergunningen voor ongeveer zes tot acht miljoen beton – en metselzand moeten worden verleend. Dit kan volgens Gedeputeerde Staten door het realiseren van kleinschalige binnendijkse projecten, zodat voor de korte termijn in de taakstelling wordt voorzien. Het provinciebestuur denkt hierbij onder meer aan onderzoek naar een geringe uitbreiding van de Bakelse Plassen. Ook staat het college van Gedeputeerde Staten positief tegenover initiatieven voor een winning bij Uden. Voor de langere periode tot 2014 moeten nog locaties worden aangewezen. Uiteindelijk moet daar in de komende 25 jaar 20 tot 26 miljoen ton beton- en metselzand vandaan komen.

Reageer op dit artikel