nieuws

MKB Nederland wil f. 100 miljoen voor milieucontract

bouwbreed Premium

MKB Nederland wil dat het rijk milieu-overeenkomsten sluit met de kleine en middelgrote bedrijven. Dergelijke akkoorden omschrijven de inspanningen per bedrijfstak.

Het rijk moet minstens f. 100 miljoen beschikbaar stellen voor de innovaties die daarmee samenhangen, vindt de organisatie van het midden- en kleinbedrijf.

MKB Nederland meent daarnaast dat de milieu-akkoorden gesloten moeten worden tussen het rijk en de diverse bedrijfstakorganisaties, die namens hun leden het contract aangaan. De ondertekenaars verplichten zich de overeenkomsten binnen een bepaalde tijd te realiseren. De nadruk ligt op bedrijfsinterne milieuzorg. De genoemde f. 100 miljoen gaat op aan voorbeeld- en voorlichtingsprojecten. MKB-Nederland wil daarvoor gebruik maken van de f. 750 miljoen die het kabinet reserveerde voor de reductie van de CO2-uitstoot.

Het sluiten van milieu-overeenkomsten door de overheid is volgens MKB Nederland veel effectiever dan het benadrukken van regelgeving. Het kabinet moet de bedrijfstakorganisaties de ruimte laten de meest kosteneffectieve maatregelen op te sporen. Volgens de organisatie zijn zij het best in staat het beleid om te zetten in praktische maatregelen.

Reageer op dit artikel