nieuws

Luchthaven in Markermeer goedkoper dan in Noordzee

bouwbreed

In de Markermeer kan voor maximaal f. 22,4 miljard een luchthaven worden aangelegd. De aanleg van een vliegveld in de Noordzee kost minimaal f. 33 miljard en maximaal f. 70 miljard. Een Luchthaven Markermeer kan in 2010 in gebruik worden genomen. De beoogde oppervlakte is 10 x 10 hectare.

Het vliegveld in de Markermeer kan op twee manieren worden ingevuld. In 2010 kan een ‘overloop-luchthaven’ zijn gebouwd.

Dit is een vliegveld waar vracht- en chartervliegtuigen kunnen landen waardoor het op Schiphol rustiger wordt. In 2025 kan Luchthaven Markermeer zo zijn gegroeid, dat het de functie van Schiphol heeft overgenomen. Dit staat in het rapport ‘Luchthaven Markermeer; Ruimte voor nieuwe kansen’ dat het Nederlands Economisch Instituut (NEI) en Arcadis samenstelden, in opdracht van de provincies Flevoland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht.

Rijkswaterstaat is vooralsnog niet enthousiast over het plan omdat de kans bestaat dat vogels uit het natuurgebied de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen de vliegtuigen zullen hinderen.

L.M. Bouwmeester-den Broeder, gedeputeerde van de provincie Flevoland en pleitbezorgster van het plan, erkent dat vogels voor problemen kunnen zorgen. Volgens haar valt hier een mouw aan te passen door in het gebied waar de dieren zich ophouden een ander soort natuur te ontwikkelen. Hierdoor zullen de vogels vertrekken en geen hinder veroorzaken.

Een luchthaven in het Markermeer zal werk bieden aan 80.000 mensen. De bedrijvigheid in Utrecht, Flevoland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland wordt er door gestimuleerd. Bouwmeester- den Broeder: “Uitbreiding van Schiphol is nauwelijks mogelijk alleen al vanwege de toename van het verkeer. Ook als je een luchthaven in de Noordzee aanlegt, zullen de wegen in de Randstad verstopt raken. Leg je deze daarentegen aan in de Markermeer dan spreid je juist het verkeer over een groot gebied. De infrastructuur in Flevoland moet worden aangepast, maar dat kan niet het probleem zijn.”

Ondanks de mogelijke problemen die vogels zullen veroorzaken, vinden de voorstanders een luchthaven in de Markermeer veiliger dan uitbreiding van Schiphol. Vluchten over land zullen afnemen waardoor rampen zoals in de Bijlmer te voorkomen zijn.

De regering neemt binnenkort een standpunt in over de toekomst van de luchtvaart. “Wij zeggen niet dat er een vliegveld in het Markermeer moet komen. Wel dat dit een mogelijkheid is die serieus moet worden onderzocht”, aldus mevrouw Bouwmeester-den Broeder.

Reageer op dit artikel