nieuws

Leidingmarkt wil af van discontinuiteit

bouwbreed Premium

De Vereniging van Boorondernemers en Buizenleggers (Bolegbo) wil op korte termijn met opdrachtgevers van leidingwerken praten over oplossingen voor de continuiteit in de markt. Voorzitter G. Meijer kondigde dat aan in Wolvega op de gouden jubileumbijeenkomst van NBM Leidingbouw.

Gebrek aan continuiteit van werk baart de Bolegbo-voorzitter zorgen. Immers, opdrachtgevers zijn gebaat bij “gezonde en goed georganiseerde bedrijven die adequaat inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ervaring, vakbekwaamheid en kwaliteit blijven uitermate belangrijk. Het in stand houden van een vaste kern blijft voor een onderneming dan ook zeer belangrijk. Om dit te kunnen realiseren moet de continuiteit worden verbeterd, zodat de vaste kern effectief en efficient kan worden ingezet”.

De discontinuiteit manifesteert zich op verschillende manieren. “Ten eerste is er sprake van een discontinue opdrachtenstroom door het jaar heen, de zogeheten binnenjaarlijkse discontinuiteit. Voor de leidingbouw betekent dit gebrek aan werk in het voorjaar en veel overwerk in het najaar. Dat is niet goed voor werknemers, voor aannemers en dus ook niet voor de opdrachtgevers”, zei Meijer.

Volgens hem is voorts sprake van “discontinuiteit in opdrachtenstroom door de jaren heen. Vervanging van leidingen vindt steeds minder planmatig plaats. Van de aannemer wordt daarbij steeds meer flexibiliteit gevraagd.”

In dit verband wees hij op de tijd die nodig is om een trace te bepalen voor te leggen buisleidingen: “Dat duurt vaak jaren. Als dan uiteindelijk een besluit is genomen wordt de aannemer gevraagd vandaag nog te beginnen en ook nog eens onder de voorwaarde dat het werk morgen klaar moet zijn, omdat hij anders overmorgen een schadeclaim aan zijn broek heeft. Dit moet en kan anders”.

Ten derde is er volgens Meijer discontinuiteit in de relatie tussen opdrachtgever en aannemer. “Door de veranderingen is het aanbestedingsgedrag bij opdrachtgevers in de afgelopen jaren, worden jarenlang bestaande relaties ingewisseld voor concurrenten die een dubbeltje goedkoper zijn. Of het ook wel goed is voor de opdrachtgever als het opdragen van werk alleen is gericht op de prijs en er nauwelijks op de kwaliteit op de lange duur wordt gelet, is zeer de vraag”, constateerde hij.

Overleven

Overigens is het creeren en bewaken van een gezonde leidingenmarkt niet de enige voorwaarde om als onderneming te overleven. Ook goed calculeren, organiseren en uitvoeren van leidingwerkzaamheden spelen daarbij een rol.

Maar de Bolegbo-voorzitter voegde daar in Wolvega nog een aspect aan toe, namelijk het voeren van een zakelijk en gezond personeelsbeleid als gevolg van nieuwe wettelijke maatregelen ten aanzien van onder meer de Ziektewet, ww en wao.

Reageer op dit artikel