nieuws

Leidinggeven bouwbedrijf is meer dan alleen letten op omzet

bouwbreed

“Een aannemer dient het belang van zijn bedrijf niet als hij alleen oog heeft voor een jaarlijks stijgende omzet”, vindt adjunct-directeur J. Rijsdijk van bouw- en aannemersbedrijf VIOS uit Utrecht. “Een bedrijf groeit omdat er goed personeel op de bouwplaats staat; een van de voorwaarden om werk te krijgen. Echter: hoe groter de omzet hoe groter de kans op een beter rendement. In de bouw ligt dat laag. Er zijn bedrijven die al blij zijn met een rendement van 1 of 2 procent. Een staatsobligatie levert meer op.”

“In onze meerjarenplannen streven we naar groei zolang dat op gecontroleerde wijze kan”, stelt Rijsdijk. “Ons bestand telt veel vaste relaties. Daar doen wij bijvoorbeeld het 24-uurs en het gewone klachtenonderhoud voor. De praktijk toont aan dat je dat het beste met eigen mensen kunt doen. Uitbesteden aan een onderaannemer vereist veel aandacht en tijd. Je kunt moeilijk tegen zo iemand zeggen: de woningbouwvereniging wil op dat adres een ander slot in de deur hebben. Je moet iemand hebben die weet wat er wordt verwacht. Om die reden hebben voor dat soort werken eigen cao’ers in dienst. Loodgieterswerken en elektra moeten we wel uitbesteden maar daarvoor schakelen we bedrijven waarmee we al jaren samenwerken. Wij werken met een vast bestand van meerdere toeleveranciers en installateurs. Wat niet wil zeggen dat daar tot in lengte van jaren dezelfde bedrijven in zitten. We voeren ook niet meerdere projecten tegelijkertijd uit met bijvoorbeeld een installateur. Het kan namelijk gebeuren dat de installateur op een zeker moment problemen met de capaciteit krijgt.”

Renoveren

“Momenteel hebben we een project onder handen aan de Rembrandtkade in Utrecht”, zegt Rijsdijk. “De Stichting Bo-Ex ’91 nam de 84 betrokken woningen over van de vereniging van eigenaren. Dat gebeurde met de verplichting tot renoveren. De bebouwing staat op de monumentenlijst. Helemaal origineel is het niet meer. In de loop van de tijd zijn moderniseringen uitgevoerd. Zo zitten er aluminium schuiframen in de gevel. Die blijven er voorlopig in. Voor de rest komt de buitengevel zoveel mogelijk terug in de originele staat. De renovatie bestaat onder meer uit het aanbrengen van moderne voorzieningen als een ruime douche en vloerisolatie terwijl ook houtrot in de balkons en erkers wordt weggewerkt. Bij elkaar een project van om en nabij f. 3 miljoen.”

Pakketten

“Per woning verschilt de investering nogal omdat de bewoners uit pakketten kunnen kiezen. Die spreken we vooraf met de opdrachtgever door en bepalen dan per pakket een vaste prijs. In mei zijn we begonnen met de renovatie en we denken die voor de kerst af te ronden. De planning geeft de tweede of derde week van januari aan voor de laatste oplevering. Voor dit soort werken hebben we een eigen projectleider. Die gaat mee met de opname en de calculatie. Een ruime aandacht voor de voorbereiding zorgt dat het werk vlot verloopt zodat de bewoners er de minste hinder van ondervinden. De toeleverancier en de installateur worden ook bij de voorbereiding betrokken en werken onder onze coordinatie. Het gereedmaken van een proefwoning leert wat er zoal kan.”

Bewoners

“De bewoners blijven tijdens de werken zitten”, legt Rijsdijk uit, “al besluiten sommigen tijdens de uitvoering met vakantie te gaan en geven ons de sleutel. Zulke projecten doen we met bekende en voornamelijk eigen vaklieden. Soms zijn we een paar dagen in een woning bezig, soms een dag. Elders in Utrecht plegen we aan een project van 207 woningen groot onderhoud waar de bewoners ook blijven zitten. Daar maken we per dag een woning gereed. Hier worden de kozijnen vervangen, de badkamer van een kunststof raam voorzien, nieuwe dorpels en waterslagen gelegd. Door middel van een aangepast steigersysteem kunnen we ook tijdens regen gewoon doorwerken. De steiger leunt tegen de gevel. Uit de goot steken kappen waarover een zeil zit zodat de ramen afgedekt zijn.”

Verzekerd

“Via de CAR-polis zijn we verzekerd voor het werk dat we doen en voor de schade die daarmee kan ontstaan”, licht Rijsdijk toe. “We hebben een doorlopende verzekering waarvoor de premie over de omzet wordt berekend. Soms treedt er schade op, de wc wordt bijvoorbeeld doorgetrokken terwijl de stortpijp ontbreekt. Afhankelijk van de omvang van de waterschade die dan ontstaat lossen we dat zelf op. In het project van 207 woningen hebben we tot nog toe drie gevallen van schade gehad, varierend van een kapotgestoten lampenkap tot een kras op het linoleum. En schade hou je beperkt wanneer je met eigen mensen werkt. Die kun je immers instrueren. Waarmee ik niet wil zeggen dat alles van een kant moet komen. Ook de baas moet het zijne doen om een ploeg goede vaklieden bij elkaar te houden.”

Projecten

“Projecten voeren we net als veel andere bouwers met eigen mensen en met onderaannemers uit”, inventariseert Rijsdijk. “De laatsten moet je ook zoveel mogelijk bij de vaste ploeg betrekken wil je een geheel krijgen dat goed samenwerkt. Als dat eenmaal goed loopt dan hoef je als aannemer ook geen weekendwerk in te voeren; een verschijnsel waarvan ik geen voorstander ben. Bij het 24-uurs werk voor corporaties ontkom je er niet aan mensen in wachtdiensten in te delen. Weekendwerk op projecten is daarentegen vaak het gevolg van een minder goede voorbereiding, van alles naar het laatste moment doorschuiven. Als de uitvoering op de locatie op een gegeven moment aangeeft dat er vertraging dreigt dan moet de leiding de moeite kunnen opbrengen daar in elk geval naar te luisteren. Uta-mensen weten veel, maar de specifieke praktische kennis komt van de bouwplaats.”

Overleg

“Om die reden hebben we regelmatig ‘binnenoverleg’ met voorlieden en uitvoerders”, zegt Rijsdijk. “Dat is niet iets wat van boven wordt opgelegd en waar de mensen bij gebrek aan keuze aan meedoen. De belangstelling houdt ook mede verband met de omvang van het bedrijf. Iedereen kent iedereen. Nu denk ik dat dit bij grotere concerns niet wezenlijk anders is. Als je de opbouw daarvan analyseert kom je uiteindelijk ook terecht bij bedrijfseenheden die nagenoeg dezelfde omvang hebben als wij. Als onze onderneming groeit kan dat ertoe leiden dat de onderlinge contacten onder druk komen. Dat vereist tijdige maatregelen. Het contact met de opdrachtgever is evenzo belangrijk en vergt dat je met enige regelmaat voor overleg naar de bouwplaats gaat.”

Effectief

“Het gaat erom mensen zo effectief mogelijk in te zetten”, vindt Rijsdijk. “In grote projecten als de 207 woningen van daarnet moet je ervoor waken dat er een zekere verveling ontstaat. Je hebt bijvoorbeeld mensen die de kozijnen aan de voorkant vervangen. Dat doen ze van woning 1 tot woning 207. Als je onderling taken wisselt en verschuift dan blijkt vaak dat de vaklieden dat niet zo graag willen. Je moet dan zelf kijken of daardoor geen verlies van kwaliteit ontstaat. Dat kun je voorkomen door bijvoorbeeld om de zoveel woningen iets bijzonders te doen. Niet alleen voor de eigen mensen, ook voor die van de onderaannemers omdat je anders scheve gezichten krijgt wat weer terugslaat op de kwaliteit van het werk.”

Reageer op dit artikel