nieuws

Lege kantoren in Rotterdam met moeite om te zetten naar woningen

bouwbreed Premium

Rotterdam slaagt er met moeite in leegstaande kantoren om te zetten in woningen. Uit de nieuwste kantorenrapportage van de Maasstad kan worden opgemaakt dat drie panden (circa 13.000 vierkante meter bvo) werden omgezet in woningen.

De leegstand in Rotterdam is afgenomen tot 6,4 procent. In sommige gebieden, zoals Brainpark I en II is er zelfs tekort aan kantoren. Toch is er sprake van ‘pijnobjecten’. De meeste van deze gebouwen stammen uit de periode 1964 t/m 1980 en staan voor een belangrijk deel in het centrum. “Het lijkt dat de nieuwe vragers op de kantorenmarkt een voorkeur hebben voor de betere voorraad; met name de nieuwe kantoren uit de periode 1980-1996 zijn in trek”, aldus het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de samenstellers van de jaarlijkse kantorennota. De wens van de betrokken wethouder Herman Meijer is om deze leegstaande kantoren om te zetten naar woningen. De Maasstad zal het voorstel van de NVM om leegstand te bestrijden met sloop, niet opvolgen.

In deze laatste nota, de gemeente vindt de productie te traag en te kostbaar en gaat over op een vierjaarlijkse presentatie van het kantorenbeleid, wordt stilgestaan bij de kantoren van de toekomst. “Of telewerken leidt tot afnemend kantoorvloergebruik is zeer de vraag”, menen de gemeentelijke samenstellers. “Satellietkantoren lijken niet van invloed op het ruimtegebruik als totaal. De in het verleden geopperde stelling dat door telematica bedrijven ‘footlose’ worden, is maar ten dele waar. Desksharing beinvloedt vooral de indeling en de werkplekverdeling.”

Rotterdam vermoedt dat deze hype slechts een kleine invloed heeft op de kantorenmarkt. Bij het maken van beleid en planning wordt er dan ook geen rekening mee gehouden. De toekomstige nieuwbouwbehoefte van gemiddeld 80.000 vierkante meter per jaar betreft hoofdzakelijk traditionele panden, sommige daarvan liggen boven de hoogbouwgrens van 100 meter.

Reageer op dit artikel