nieuws

Lagere bouwhoogte in Utrecht kost 500 huizen

bouwbreed

In het hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht is gisteren het definitieve stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd. Het gaat om een ambitieuze vernieuwingsoperatie van het Utrechtse centrum waarmee zo’n f. 3 miljard is gemoeid. Door het snijden in de bouwhoogte zijn ruim 500 woningen in de plannen gesneuveld.

Utrecht krijgt in het centrum geen 140 meter hoge toren. Het hoogste punt zal waarschijnlijk 72 meter gaan meten. Hiermee komt het platform Utrecht Centrum Project (UCP) tegemoet aan de bezwaren op het concept stedenbouwkundig ontwerp.

Riek Bakker die als stedenbouwkundige het plan heeft bedacht, is toch tevreden: “Dat de toren van 140 meter heeft moeten wijken, is nu eenmaal niet anders. Wel betekent het dat er minder woningen in het plan komen en qua uitstraling verliest het plan kracht. Vakmatig betreur ik dat wel, ja.”

Ruim anderhalf jaar is aan het plan dat het gebied Vredenburg, Hoog Catharijne, Centraal Station, Jaarbeursplein en het Jaarbeursterrein beslaat, gewerkt.

Het bestuurlijk platform bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, Jaarbeurs Utrecht, NS Vastgoed bv en Winkel Beleggingen Nederland Management bv, hebben met het definitieve stedenbouwkundig ontwerp een forse stap in de richting van uitvoering gezet.

Verschil

Eerder dit jaar zag het voorlopige ontwerp het licht. Volgens Riek Bakker is er een groot verschil tussen beide plannen. Zo heeft de nieuwe openbaar vervoersterminal, waaraan het Rijk overigens nog f. 650 miljoen moet bijdragen, meer vorm gekregen en staat het hele programma wat steviger in de steigers. Vanwege de kritiek op de bouwhoogten zal aan de stadszijde daarom niet hoger dan dertig meter, oplopend naar ruim zeventig meter aan de andere zijde van het spoor, worden gebouwd. Gevolg hiervan is dat het oorspronkelijke aantal van 1900 woningen naar 1400 is teruggebracht. “Die woningen waren allemaal in de bovenste delen van de torens bedacht”, aldus Bakker.

Concreet

Het ontwerpplan behelst concreet:

– een geheel vernieuwd openbaar station;

– een nieuw stationsplein;

– herstel van de Catharijnesingel;

– vernieuwing winkelcentrum Hoog Catharijne;

– toevoeging 24.000 m2 winkels;

– casino, hotel, megatheater, multiplex-bioscoop en diverse restaurants op Jaarbeursterrein;

– nieuw muziekcentrum;

– 1400 woningen;

– 330.000 m2 nieuw kantoorruimte;

– 22.000 stallingsplaatsen voor fietsen;

– 4000 extra parkeerplaatsen rondom het stationscomplex.

Na een korte inspraakronde neemt de gemeenteraad in december het definitieve besluit. Eind volgend jaar moet dan met de eerste bouwactiviteiten worden begonnen. Daarbij zal het gaan om de eerste fase van de vernieuwing van het stationsdak en twee projecten, waarvan een op het Jaarbeursterrein en een aan de stadskant van Utrecht wordt gerealiseerd.

Kwaliteitsteam

Het totale plan dat in 2008 moet zijn afgerond, wordt fasegewijs ontwikkeld. Riek Bakker blijft als supervisor nauw bij de realisering betrokken.

Zij is het ook die nu bezig is met het samenstellen van een zogenoemd kwaliteitsteam. Dit team zal onder haar leiding de uiteindelijke plannen gaan beoordelen.

“De betrokken partijen overleggen met mij over de architect van hun keuze. Ik sta ze daar ook met raad en daad bij. Vervolgens worden de uitwerkingen in het kwaliteitsteam, dat een zware adviesstem moet krijgen, besproken.”

In dit team moeten disciplines als stedenbouw, architectuur, inrichting openbare ruimte en economische realiteitswaarde goed zijn vertegenwoordigd.

“De leden van dit team hoeven wat mij betreft geen binding met Utrecht te hebben als ze hun vak maar verstaan”, aldus Bakker die nog geen namen van potentiele leden wenst te geven.

Reageer op dit artikel