nieuws

Kust bij Zandvoort en Petten wordt eerder opgehoogd

bouwbreed Premium

Rijkswaterstaat gaat de kust tussen Bloemendaal en Zandvoort en ten noorden van Petten eerder ophogen dan is gepland. Uit onderzoek is gebleken dat de basiskustlijn ten noorden van Petten op dertien plaatsen is overschreden. Ook de kustontwikkeling ter hoogte van Bloemendaal en Zandvoort valt tegen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat schrijft dit in het werkschema zandsuppleties voor 1998. Het Provinciaal Overlegorgaan voor de Kust van Noord-Holland (POK-NH) is het hiermee eens, zo is gisteren bekendgemaakt.

De minister wil boven Petten 500.000 kubieke meter zand opspuiten. Tussen Bloemendaal en Zandvoort wordt volgend jaar over een lengte van zeven kilometer 500.000 kubieke meter zand opgespoten.

De ligging van de kustlijn, zoals is bepaald op 1 januari 1990, blijft maatgevend voor de berekeningen en geldt als de basiskustlijn.

Reageer op dit artikel