nieuws

Keuring betonreparatie-mortels vereenvoudigd

bouwbreed

De CUR-aanbevelingen voor betonreparaties 11, 21, 27 en 32 komen te vervallen. Ze worden vervangen door de CUR-aanbevelingen 53, 54, 55 en 56. Het keuren van betonreparatie-mortels en -vloeistoffen wordt daardoor vereenvoudigd. Het wordt makkelijker de kwaliteit van betonreparaties te bewaken, omdat er meer gecertificeerde producten op de markt zullen komen.

Dat is de verwachting van ing. W.L. Brandhorst van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) te Badhoevedorp. Het wordt voor leveranciers makkelijker om een basiskeuring te laten verrichten, in het bijzonder voor kunstharsgebonden mortels en injectievloeistoffen. Een aantal moeilijk uit te voeren en dure proeven komen te vervallen. Zij waren er de oorzaak van, dat tot nog toe geen enkel product de basiskeuring voor kunsthars injectiemiddelen heeft doorstaan en dat er slechts enkele keuringen van kunstharsgebonden mortels hebben plaatsgevonden.

Basiskeuring

“De drempel van de basiskeuring is in de nieuwe CUR-aanbevelingen weggenomen,” aldus Brandhorst. “Dat is vooral goed nieuws voor de leveranciers, maar ook voor de opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende betonreparateurs.”

Volgens ir. M.R.J. Swinkels van ACN Constructeurs, rapporteur van de werkgroepen 1 en 2 van de CUR-commissie VC40, “hoeven de aannemers de leveranciers van reparatiemortels niet meer alleen op hun blauwe ogen te geloven.” De basiskeuring kan nu in de plaats komen van projectgebonden proeven. Hij bestaat uit een serie proeven, waaruit duidelijk wordt of een product in potentie voldoet aan de eisen.

Volgens Swinkels kan ieder onderzoekslaboratorium met een drukbank de nieuwe basiskeuring verrichten. Hij schat de kosten van de keuring van bijvoorbeeld de hechtproef van kunsthars injectievloeistoffen op f. 1500. Dat was voorheen f. 25.000 tot f. 30.000. De hechtproef uit CUR-aanbeveling 32 is aanzienlijk vereenvoudigd. De zware corrosietest voor reparaties met kunstharsgebonden mortels, voorgeschreven in CUR-aanbeveling 32, komt zelfs geheel te vervallen.

Andere proeven, zoals de nagebootste reparatie, blijven bestaan. Het bleek dat deze proef eenvoudig met een goedkope Duitse betonnen tegel uitgevoerd kan worden.

Natte mortels

De vervanging van de CUR-aanbevelingen voor betonreparatiemortels en -vloeistoffen zijn het gevolg van opmerkingen van leveranciers en adviseurs. Sommige eisen bleken in de praktijk te zwaar. De kwaliteit werd bewaakt met proeven per project, waarbij kernen uit de gerepareerde constructie werden geboord en onderworpen aan een torsie- of splijtproef. Voor constructieve reparaties met kunstharsgebonden mortels is er nu een standaard drukproef. Het uitgangspunt daarbij is, dat de reparatie niet zwakker mag zijn dan de betonconstructie zelf.

Zogenaamd nat spuitbeton, waarbij het cement niet in de spuitmond, maar vooraf met water wordt gemengd, wordt in CUR-aanbeveling 53 ook als spuitbeton geaccepteerd. Voorwaarde is, dat het spuiten invloed heeft op de kwaliteit van het beton. Als dat niet zo is, is er sprake van handmatig aangebrachte specie.

Spuitbeton met polymeren, in de meeste gevallen natte spuitbeton, past nu ook in CUR-aanbeveling 53 ‘Spuitbeton en gespoten, cementgebonden mortels’.

Aantonen dat het werkt

Over korrelpatronen en andere materiaaleigenschappen wordt in de aanbevelingen niet meer gerept. De leverancier moet aantonen dat het werkt, niet hoe het materiaal is samengesteld. De mortels worden in drie verschillende milieuklassen ingedeeld, Rc1, Rc2 en Rc3.

Natte spuitmortels vallen onder de CUR-aanbeveling 54 ‘Betonreparatie met handmatig aangebrachte of gegoten cementgebonden mortels’ als ze met de hand moeten worden nabewerkt, bijvoorbeeld met een spaan. De aanbeveling geldt alleen voor mortels, die worden toegepast als reparatiemortel. Voor het ondersabelen, grouten enzovoort blijft CUR-aanbeveling 24 van kracht, omdat het daarbij om een heel ander toepassingsgebied gaat.

De vervanging van de CUR-aanbevelingen zal worden toegelicht op de Landelijke Betonreparatiemiddag, op 7 oktober in De Flint te Amersfoort.

Inlichtingen: Betonvereniging, tel. 0182 532389.

Reageer op dit artikel