nieuws

Geld voor oude wijken te weinig en te laat

bouwbreed Premium

Het geld voor de herstructurering van binnenstedelijke gebieden is te weinig en komt bovendien te laat. Daarnaast is de definitie van de rijksoverheid van na-oorlogse wijken die voor herstructurering in aanmerking komen te beperkt.

Met deze kritische noten over de nota stedelijke vernieuwing van staatssecretaris Tommel begeleidde Peter Noordanus, in zijn functie van voorzitter van de Commissie Volkshuisvesting van de Vereniging Nederlandse van Gemeenten (VNG), een werkbezoek van de Tweede Kamercommissie VROM. Daarbij werden Rotterdam, Gorkum, Renkum en Arnhem aangedaan om met eigen ogen te zie wat die steden nu al doen aan herstructurering.

Kritisch was Noordanus vooral over het feit dat na-oorlogse wijken die al aan het verloederen zijn, slechts in aanmerking komen voor subsidie. “Nu al zijn er wijken die momenteel nog goed in de woningmarkt liggen. Zodra er echter meer keuze komt op de woningmarkt, raken die hun positie in de markt kwijt. Daarom moet je voor die wijken nu al aan preventieve herstructurering doen”, aldus Noordanus, daarbij verwijzend naar Den Haag zuid-west.

“Dit is een belangrijk inschattingsverschil met het kabinet, waardoor wij als gemeenten de kosten belangrijk hoger inschatten. Daarbij komt ook nog dat wij vinden dat het kabinet de bijdrage van private partijen veel te optimistisch inschat. Kortom, het geld is te weinig.”

Te laat

Daarnaast komt het geld in zijn visie te laat. Weliswaar is het nu al beschikbaar, maar dat was bestaand stadsvernieuwingsgeld. “Het echte geld komt pas na 2005”, zo zegt Noordanus, en dat dat terwijl met name middelgrote gemeenten nu al aan de slag willen.

“Geen geld, geen Zwitsers. Dat geldt hier ook Juist de middelgrote gemeenten hebben veel plannen op de plank liggen. Die kunnen echter niet worden uitgevoerd. Er is dus een grote discrepantie tussen de ambities van gemeenten en de financiele middelen.” Dat is volgens hem niet goed. Juist omdat de stad herontdekt is als economische trekker en als goed woonmilieu, is de herstructurering belangrijk. Zonder herstructurering kan de stad domweg niet op tegen woonmilieus elders.

Praktijk

Wat dit in de praktijk inhoudt mochten de Kamerleden in onder meer Rotterdam aanschouwen. De Rotterdamse wethouder Herman Meijer troonde ze mee naar Boulevard Zuid, vroeger het kloppend winkelhart van Rotterdam Zuid, maar allengs verpauperend. Hij liet zien hoe door sloop ruimte werd gecreeerd, waar Dura nu bezig is winkels en woningen te bouwen. “Het gaat daarbij juist om grote winkels die trekkers moeten worden voor de rest van de winkels.” Die hebben op hun beurt ook een facelift gekregen.

Achterliggende woonwijken, laagbouw, meest eengezinswoningen, zijn eveneens opgeknapt. “Wij willen hier een woon- en leefmilieu creeren waar mensen graag zijn.” Volledig gereconstrueerde woningen van de beroemde architect Oud zijn het bewijs van wat hij bedoelt.

Reageer op dit artikel