nieuws

Friesland begeeft zich op terrein gww-aannemers

bouwbreed

De hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Friesland gaat na verzelfstandiging ook voor derden, dat wil zeggen andere overheden, werken. Waar precies de grens ligt tussen verbetering van efficiency en marktverstoring is nog onderwerp van discussie binnen Provinciale Staten. De hoofdgroep Wegen en Kanalen houdt zich onder meer bezig met ontwerp en uitvoering van werken voor de provincie, onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken en bodemsaneringsprojecten.

In het voorstel tot verzelfstandiging aan Provinciale Staten schrijft GS dat “de hoofdgroep zich bewust is van de spanningen, rollen en verantwoordelijkheden die het werken binnen een politiek bestuurlijke context met zich meebrengt”. Het uitvoeren van opdrachten voor derden wordt gezien als een van de mogelijkheden om de technische knowhow binnen de hoofdgroep op peil te houden. “In de organisatie bestaat reeds langer een duidelijke behoefte om afspraken te maken over de interne afname van producten en diensten van provinciaal organisatieonderzoek”, zo schrijft GS. Aanleiding hiertoe was “de indruk dat soms te pas en te onpas buiten de deur wordt gekocht”.

Reageer op dit artikel