nieuws

Dubo-convenanten Groningen ondertekend

bouwbreed Premium

De provincie Groningen krijgt een Platform Duurzaam Bouwen, waarin overheden, NVOB, vrouwen Adviescommissie, Nationale Woningraad en Milieufederatie participeren. Vermoedelijk komen daar nog bij de BNA en energiebedrijf EDON.

De instelling van het Platform werd aangekondigd tijdens de ondertekening van het Convenant Duurzaam Bouwen door provincie, gemeenten en bouwbedrijfsleven (NVOB). Separaat werd een identieke overeenkomst bekrachtigd door de gemeente Groningen, plaatselijke architecten en aannemers.

Totaal werden door 99 partijen handtekeningen geplaatst.

Zij geven daarmee te kennen bindende afspraken te willen maken over de toepassing van het Nationale Pakket Duurzaam Bouwen voor de woningnieuwbouw. De convenanten zijn niet vrijblijvend. Ze verplichten de deelnemers tot specifieke maatregelen om duurzaam bouwen ook echt van de grond te laten komen.

Het platform zal zich belasten met het toezicht op de naleving van de convenanten. Daarnaast houdt het zich bezig met het signaleren van ontwikkelingen op het terrein van duurzaam bouwen en komt het met initiatieven.

EDON heeft al aangekondigd energiebesparende maatregelen te willen doorvoeren. En het provinciale waterleidingbedrijf gaat waterbesparing stimuleren.

Reageer op dit artikel