nieuws

Diervriendelijke oevers

bouwbreed Premium

‘Dieren veilig langs Drentse oevers’. Zo luidt de titel van een rapport van de provincie, waarin een overzicht wordt gegeven van knelpunten voor de fauna die van oevers gebruik maken. In totaal zijn 443 kruisingen van wegen met waterlopen onderzocht.

Als voorzieningen suggereert de provincie: tunnels voor zoogdieren, amfibieen en reptielen, uitklimvoorzieningen, geschikt voor reeen en ander te water geraakte dieren, loopplanken aan landhoofden van bruggen en duikers om waterwegen te kunnen passeren. Op veel plaatsen waar faunavoorzieningen worden aangebracht zal tegelijkertijd ecologisch beheer van wegbermen en kanaaltaluds plaatsvinden.

Reageer op dit artikel