nieuws

De Boer wil rem op woningbouw Zeeland

bouwbreed Premium

Minister De Boer van Ruimtelijke Ordening wil dat de provincie Zeeland dorpen op het platteland minder uitbreidingsmogelijkheden geeft dan nu in het streekplan voor de komende tien jaar is vastgelegd.

In het verleden is er te veel landschap opgeofferd aan nieuwbouw, terwijl in steden de leegstand groeit. Die onomkeerbare ontwikkeling moet een halt toegeroepen worden, betoogde De Boer dinsdagavond tijdens een PvdA-bijeenkomst in Noord-Beveland. De provincie Zeeland is het daarmee eens, maar vindt dat het streekplan op dat punt al terughoudend genoeg is.

Van verschillende zijden werd de minister dinsdagavond gewezen op het gevaar van vergrijzing en het weglekken van voorzieningen wanneer dorpen niet kunnen uitbreiden. Daarbij gehanteerde termen als ‘euthanasie’ en ‘versterving’ gingen de bewindsvrouw echter veel te ver.

“Het is noodzakelijk dat we met elkaar – Rijk, provincie en gemeenten – bekijken wat wel en niet kan”, stelde De Boer. Ze zei te verwachten dat haar ministerie en de provincie in het overleg dat ze momenteel over het streekplan voeren wel nader tot elkaar zullen komen.

Reageer op dit artikel