nieuws

Brusselse minister trekt milieuvergunning in Weer onregelmatigheden bij asbestverwijdering Berlaymont

bouwbreed Premium

Minister Didier Gosuin van leefmilieu in de Brusselse gewestregering trekt de milieuvergunning voor de verwijdering van asbest uit het Berlaymontgebouw in. Hij heeft het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM) gevraagd de procedure hiervoor op te starten.

Het Berlaymontgebouw, het vroegere hoofdkwartier van de Europese Commissie in de Brusselse Europawijk, staat al sedert begin 1993 leeg om na de verwijdering van het asbest gerenoveerd te worden. Door allerlei blunders en gesjoemel hebben de werkzaamheden voor de asbestverwijdering ernstige vertraging opgelopen en is de kostprijs van aanvankelijk f. 80 miljoen inmiddels gestegen naar f. 198 miljoen. Dat bedrag zal nog worden overschreden omdat na de ‘ruwe’ verwijdering van de gevaarlijke stof ook nog een fijne asbestverwijdering moet plaatsvinden waarvoor nog geen prijs is afgesproken.

Het besluit om de milieuvergunning in te trekken waardoor de werkzaamheden opnieuw zullen worden stilgelegd, werd door de Brusselse milieuminister genomen na nieuwe onthullingen deze week over onregelmatigheden op de bouwplaats in het tweemaandelijkse milieublad Incidences.

Het blad onthulde het bestaan van een geheim gehouden interimrapport van de NV Berlaymont 2000, de vennootschap die het gebouw bezit en exploiteert. In het milieublad wordt gewag gemaakt van de verdwijning van negen containers met asbest, van nieuwe bewijzen dat er grote hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen in de buurt van het gebouw en dat belangrijke informatie over tal van onregelmatigheden is verdoezeld. De Brusselse milieuminister rechtvaardigt zijn optreden door ernaar te verwijzen dat het interimrapport voor hem verborgen is gehouden. Volgens minister Gosuin gaat het om een zware inbreuk op de geldende milieuwetgeving in Brussel.

Farce

De asbestverwijdering in het Berlaymontgebouw dat helemaal is ingepakt met wit plastic, is de afgelopen jaren uitgedraaid op een grote farce. De werkzaamheden werden verschillende keren stopgezet na blunders, vandalisme en overtreding van de milieuvoorschriften. Ook het Brusselse parket is inmiddels bezig met een onderzoek naar de vele onregelmatigheden.

De verwijdering van het asbest was na een periode van stillegging pas begin deze week hervat nadat de BIM vorige week vrijdag een laatste inspectie had verricht. Daarbij werd het nieuwe alarmsysteem gecontroleerd dat ervoor moet zorgen dat de werf (het binnenste van het gebouw) steeds in onderdruk wordt gehouden om te voorkomen dat, zoals in het verleden, herhaaldelijk asbest ontsnapt.

Als er nu nog scheuren ontstaan in de folie die direct achter de witte plastic verpakking rond het gebouw is geplaatst, wordt buitenlucht aangezogen en kan er geen binnenlucht met asbestdeeltjes meer ontsnappen.

Verwijdering

De ruwe asbestverwijdering wordt verricht door een een tijdelijke aannemerscombinatie (Delens-De Waele-Paramont-Hahenleiter). Van de oorspronkelijke hoeveelheid asbest van 1400 ton zou nog ongeveer 10 tot 20 ton op te ruimen overblijven. De NV Berlaymont is voor de fijne asbestverwijdering van ongeveer 100 kilogram op zoek naar een andere aannemer. Deze werkzaamheden zouden alleen al nog een jaar duren.

De totale renovatie van het Berlaymontgebouw zou door de tegenslagen met de asbestverwijdering twee jaar vertraging oplopen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om het gerenoveerde gebouw (kosten voor de renovatie worden geraamd op f. 800 miljoen) op 1 januari 2000 feestelijk in gebruik te nemen. Nu wordt dat waarschijnlijk 2002 of 2003.

Reageer op dit artikel