nieuws

Brussel hakt nog geen knopen door over infrastructuur

bouwbreed Premium

De trans-Europese netwerken moeten via publiek-private samenwerking tot stand komen, anders loopt de aanleg daarvan grote vertraging op. De Europese Commissie heeft haar eerste gedachten over het belang van pps-constructies op papier gezet, maar geeft geen richting hoe ermee omgegaan moet worden. Een gemiste kans, vindt het EG-beraad voor de bouw.

Voor Nederland zouden bijvoorbeeld hogesnelheidslijnen, de Betuweroute, de Tweede Maasvlakte, de oeververbinding Westerschelde en Zuid-as in aanmerking komen voor publiek-private samenwerking.

De Europese Commissie onder leiding van Commissielid Neill Kinnock heeft een mededeling opgesteld over publiek-private partnerschappen op het gebied van het trans-Europese vervoersnet.

“Maar waar de initiatieven vandaan moeten komen blijft vooralsnog onduidelijk. Dat is een gemiste kans, zeker omdat het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat een adviserende rolheeft gespeeld. Daar had veel meer uit kunnen komen dan deze toch wel erg vrijblijvende conclusie dat pps-constructies essentieel zijn”, aldus Herman Haarman, directeur van het EG-beraad voor de bouw.

De gemiste kans kan misschien worden goedgemaakt. De Commissie heeft namelijk toegezegd op korte termijn te komen met een raamwerk dat kan fungeren als toepassing van wetgeving betreffende overheidsopdrachten op infrastructurele projecten.

Doel van de Commissie was na te gaan hoe pps-constructies de realisatie van het trans-Europese netwerk kunnen bespoedigen. De Europese Commissie is er echter al van overtuigd dat: “Gezien de beperkte overheidsmiddelen er dringend behoefte bestaat aan echte partnerschappen tussen de openbare en particuliere sector om de realisatie van de TEN sneller te doen verlopen. Zij moeten aanvullende financiering beschikbaar stellen en de doelmatigheid van de bestedingen verbeteren waardoor de opgezette projecten dichter in de buurt van financiele levensvatbaarheid komen. Dit betekent dat met lagere overheidssubsidies kan worden volstaan.”

Verwarring bij partners

De groep is ook tot de conclusie gekomen dat het mededingingsrecht tot verwarring en onzekerheid heeft geleid onder aspirant pps-partners. Verder is veel onduidelijk over de geldende aanbestedingsregels: “De Commissie dient specifieke richtlijnen uit te werken die meer inzicht moeten verschaffen in de te volgen aanbestedingsprocedures bij de toekenning van contracten met betrekking tot vervoersinfrastructuur.”

De groep noemt concrete projecten die voor de toepassing van de pps-constructie in aanmerking komen. Daarbij denkt zij bijvoorbeeld aan de hogesnelheidstrein tussen Madrid en Barcelona, de Brenner-tunnel in Oostenrijk, de spoorverbinding Piraeus-Athene en de nieuwe luchthaven van Berlijn.

Voorzichtig aanpakken

“Dit zijn echter de eerste gedachten van de Europese Commissie. Die kunnen niet te hard worden neergezet want dat roept te veel weerstand op. Voorzichtig aanpakken is het devies in Brussel,” aldus een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dit ministerie heeft het grootste belang bij het goed regelen van pps-constructies. Komende dagen, als de begroting wordt behandeld, zal blijken in hoeverre de minister deze contractvorm denkt te benutten ondanks dat er op Europees niveau nog niet veel uitgewerkt is.

Reageer op dit artikel