nieuws

Brabant wil nieuwe stad langs Zuid-Willemsvaart

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant wil een nieuw stedelijk knooppunt langs de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch. Dit blijkt uit de gemeenschappelijke verklaring van de provincie, de gemeenten Den Bosch en Sint-Michielsgestel en de Waterschappen, de Aa en de Maaskant over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart.

De wens hiertoe is ingegeven doordat een aantal functies van bovenstedelijk niveau zoals beurzen, evenementen, sport en grootschalige detailhandelsvestigingen in de loop der tijd de directe binding met de binnenstad allang verloren heeft. Op min of meer willekeurige plekken zijn die functies nu buiten het centrum van de stad gevestigd.

De ontwikkeling van een nieuw stedelijk knooppunt in de A2/Kanaalzone biedt een unieke gelegenheid om deze functies weer nauwer met elkaar te verbinden, zo vindt de provincie. “Voor een tweede stedelijk knooppunt is in de stad al een basis te vinden in de vorm van genoemde grootschalige voorzieningen. Verwacht mag worden dat deze basis verder zal worden verbreed gezien de ontwikkeling die beurzen en evenementencomplexen en perifere detailhandelsvestingslocaties momenteel doormaken.”

Poetisch

In welhaast poetische bewoordingen afgewisseld met het meest afgrijselijke ambtelijke jargon geeft de provincie aan dat het knooppunt wel meer moet worden dan een voorzieningencentrum. “Om dag en nacht onderdeel uit te kunnen maken van een levend stedelijk organisme zal er ook gewoond en (onder meer in kantoren) gewerkt moeten kunnen worden en zal er ruimte moeten zijn voor stedelijke vormen van recreatie. Een multifunctionele opzet van het knooppunt is van belang voor een duurzame en vitale ontwikkeling.”

De schatting is dat tussen de 500.000 en 1 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak gebouwd moet worden om alle functies een plaats te kunnen geven. Daarnaast moet er een NS-station komen, een transferium en hoogwaardig openbaar vervoer tussen het nieuwe knooppunt en Den Bosch.

De provincie wil verder de Zuid-Willemsvaart hier een daar een wat ander trace geven dan nu wordt voorzien. Onder meer acht de provincie dit nodig om het in ontwikkeling zijnde bedrijfsterrein De Brand met circa 10 hectare uit te breiden speciaal voor watergebonden bedrijven.

Reageer op dit artikel