nieuws

Brabant vermindert aantal ontgrondingen

bouwbreed Premium

Noord-Brabant bevordert het gebruik van secundaire bouwstoffen en zeezand. Het bestuur wil daarmee het aantal ontgrondingen verminderen. De provincie wijst voor de ontgrondingen weinig kwetsbare locaties aan. Winning van oppervlaktedelfstoffen dient zoveel mogelijk samen te vallen met andere werken. Brabant heeft in 1996 in totaal 614.500 ton meldingsplichtige secundaire grondstoffen toegepast tegen 117.500 ton in 1995. Dat meldt het provinciale milieujaarverslag over 1996.

Het secundaire materiaal gaat vooral op aan ophogingen. De Provinciale Milieu Verordening schrijft niet voor alle soorten secundaire grondstoffen een meldingsplicht voor. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld as en gips uit de kolengestookte Amercentrale waaruit in 1996 zo’n 0,37 miljoen ton materiaal vrijkwam. Een ander voorbeeld biedt bewerkt bouw- en sloopafval waarvan vorig jaar 1,28 miljoen ton vrijkwam. In de provincie werd in 1996 zo’n 38.000 ton oftewel 24 procent minder bouw- en sloopafval gestort vergeleken met 1995. Om en nabij de helft van dit materiaal ging naar brekers in de Randstad.

Herverwerking

Brabant ontving in 1996 melding over de toepassing van 385.000 ton licht vervuilde grond; 329.500 ton meer dan in 1995. Aan (deels) gereinigde grond ging vorig jaar 76.000 ton om; 723.000 ton meer dan in het jaar ervoor. De hoeveelheid toegepast zeefzand daalde in 1996 tot 13.500 ton. In 1995 ging het nog om 41.000 ton. Herverwerking van AVI-slakken leverde vorig jaar een totale tonnage van 105.000 op; 90.000 ton meer dan in het jaar ervoor. Fors steeg ook het hergebruik van teerhoudend afval: 35.000 ton in 1996 tegen 2300 ton in 1995.

De provincie voerde vorig jaar demonstratieprojecten uit bij rioolwaterinstallaties van de zuiverende waterschappen en bij twee puinbrekers. De demonstraties moesten het zicht op preventie vergroten. Twee producenten van bouwmaterialen werden doorgelicht op afvalbesparende mogelijkheden. Ondernemingen kunnen aan de hand van een provinciale gids zelf een preventie-onderzoek uitvoeren en zelf een preventieplan opstellen.

Kelderassen

In 1996 begon in Budel de afgraving van het zogeheten kelderassenterrein. Het materiaal wordt toegepast als uitvullaag in de afdichting van de residubekkens van zinkfabriek Budelco. Aan de afdekking van het jarosietbekken 1 ging 350.000 kubieke meter kelderas op. De afdekking van bekken 2 vergt 300.000 kubieke meter. In depot ligt 150.000 kubieke meter kelderas voor het afdekken van een gipsbekken. Kelderas is inmiddels bijna volledig verwijderd van het 15 hectare grote noordelijke terrein. De kelderassen op de overige terreinen gaan in de komende jaren op aan de afdekking van de jarosietbekkens 3 en 4. Niet al het materiaal is weg te halen omdat een deel onder de gebouwen en de infrastructuur ligt.

Reageer op dit artikel