nieuws

Boekje over aansprakelijkheid schade aan kabels

bouwbreed

Over aansprakelijkheid bij schade aan ondergrondse leidingen bestaat veel onduidelijkheid. Om antwoord te geven op vragen van met name juridische aard heeft KLIC in samenwerking met mr. drs. A.B. Lever een handboek samengesteld, met de titel ‘Kabels en leidingen in de Nederlandse bodem – aansprakelijkheid bij schade’.

In ons land ligt ondergronds een web van kabels en leidingen met een lengte van totaal anderhalf miljoen kilometer. Hei- en graafwerkzaamheden zorgen dagelijks voor storing en schade als gevolg van het stuk slaan of trekken van deze verborgen leidingen. De vele beoogde infrastructurele vernieuwingen, het toenemend ondergronds bouwen en het dubbel grondgebruik zullen het risico voor het bestaande kabel- en leidingennet nog aanzienlijk verhogen.

Nu al vervoert het netwerk een gigantische stroom van materiaal en informatie. De enorme expansie in communicatiebehoefte vraagt echter om nog meer ondergrondse verbindingslijnen. Kabel- en leidingbreuk zal daardoor in de toekomst ook steeds meer toenemen. Schade en gevolgschade zullen dan ook steeds vaker leiden tot aansprakelijkheidsstelling.

In zeer veel gevallen, zo heeft de federatie KLIC-Nederland moeten vaststellen, is er bij schade maar weinig kennis aanwezig hoe in dit soort situaties te handelen en bestaat er zowel bij gravers, kabel- en leidingbeheerders alsmede assuradeuren veel onduidelijkheid over het juridische aspect.

Een onder verantwoordelijkheid van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) door KLIC uitgegeven boekje, wil betrokkenen meer helderheid geven met betrekking tot de aansprakelijkheidsvraag bij schade aan in de grond liggende leidingen.

Het eerste deel van het boek is voor personen die zelf geen technische kennis hebben van kabels en leidingen en wat daarmee samenhangt, zoals juristen. Het tweede deel schetst op hoofdlijnen juridische aspecten rond schade.

Reageer op dit artikel