nieuws

Architectenlijsten in strijd met wet

bouwbreed

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) treedt op tegen gemeenten die door middel van architectenlijsten potentiele bouwers een architectenkeuze opleggen dan wel de keuze proberen te beinvloeden. Op verzoek van de BNA heeft het ministerie een onderzoek ingesteld naar de handelwijze van de gemeenten Alblasserdam, Heerlen, Den Haag, Sittard en IJsselstein.

In de eerste vier gevallen constateert het ministerie een mogelijke overtreding van de Wet op de Economische Mededinging. De gemeenten krijgen het advies de sturing van de architectenkeuze te beeindigen, teneinde een nader onderzoek te voorkomen. Eventuele verdere stappen hangen af van de reacties van de gemeenten op het advies de sturing van de architectenkeuze te beeindigen.

De BNA is tevreden met de actie van EZ. De architectenlijsten zijn al langer een doorn in het oog. BNA vindt het hanteren van architectenlijsten door gemeenten een symptoom van verkeerd architectuurbeleid.

Reageer op dit artikel