nieuws

Arbodiensten zwijgen kritiek Arbouw dood

bouwbreed Premium

Geen enkele van de 35 arbodiensten, aangesloten bij ArboUnie, heeft gereageerd op de kritiek die directeur L. Akkers van Arbouw publiekelijk op hun functioneren heeft uitgesproken. De dertien overige diensten waarmee de stichting Arbouw een overeenkomst heeft voor de uitvoering van intredekeuringen en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek reageerden evenmin. Akkers is daarover danig teleurgesteld. Hij had graag gezien dat de arbodiensten zijn stichting hadden benaderd om gezamenlijk aan verbetering van de kwaliteit te werken.

Vorige week maakte deze krant melding van een aantal misstanden bij deze arbodiensten, die Arbouw-directeur Akkers tijdens een congres publiek maakte. Aan de hand van cijfermateriaal stelde hij dat er door bedrijfsartsen hobbyisme wordt bedreven bij het vaststellen van aandoeningen, beoordeling van arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van vervolgactiviteiten.

Een aantal arbodiensten heeft nog nooit bij een intredekeuring een werknemer afgekeurd voor het werken in de bouw. Waar gehoorschade in de bouw vaak voorkomt, blijken vijf arbodiensten dat nog nooit te hebben geconstateerd. Andere diensten stellen deze aandoening regelmatig vast, zelfs tot 49% van het totaal aantal gestelde diagnoses.

Akkers zei publiekelijk dat hij bij bedrijfsartsen “hobbyisme en desinteresse had geconstateerd bij het vaststellen van aandoeningen, de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid en de uitvoering van vervolgactiviteiten”.

‘Heel veel goeds’

De Branche-Organisatie Arbodiensten (BOA)in Den Haag reageerde op uitdrukkelijk verzoek van deze krant gisteren met de mededeling het voorbarig te vinden op basis van de door Akkers genoemde cijfers conclusies te trekken. “Het gaat volledig voorbij aan het feit dat er de afgelopen jaren heel veel goeds is gebeurd op het terrein van de arbeidsomstandigheden in de bouw”, aldus de BOA. Het sterk gedaalde verzuim in de bouw – meer dan 50% – is mede te danken aan de inspanningen van arbodiensten, aldus deze branche-organisatie.

Van verzuim moet het accent worden verschoven in de richting van preventie “maar dat kost nu eenmaal tijd en vergt commitment van meerdere partijen. Aan de arbodiensten zal dit echter niet liggen”, aldus de BOA.

Groot onderzoek

Akkers noemt het vreemd dat deze reactie niet direct aan Arbouw is gericht. En nog vreemder vindt hij het dat de arbodiensten, waarmee Arbouw namens werkgevers- en werknemersorganisaties contracten voor hun diensten hebben gesloten, in het geheel niet hebben gereageerd. “Dan hadden we tenminste plannen kunnen maken om gezamenlijk de kwaliteit te verbeteren.”

Akkers ontkent conclusies te hebben getrokken uit onderzoek, zoals BOA heeft gesteld. “Ik heb constateringen weergegeven, die voortvloeien uit een omvangrijk onderzoek onder 4700 werknemers en 2000 werkgevers. Verschillen, die niet zijn te verklaren uit de methodiek van werken.”

Waar het gaat om de enorme teruggang van ziekteverzuim wijst Akkers er fijntjes op dat het grootste effect van de daling van 11 naar 4 a 5% moet worden toegeschreven aan de nieuwe wetgeving (doorbetaling van loon gedurende het eerste ziektejaar), die werkgevers meer verantwoordelijkheid heeft bijgebracht.

Reageer op dit artikel