nieuws

Amsterdam haalt Vinex-opgave niet

bouwbreed

De Amsterdamse woningbouw is vorig jaar 55 procent onder de Vinex-taakstelling gebleven. Volgens de Vinex-accoorden moeten per jaar 5000 woningen worden opgeleverd, in 1996 waren dit er 2172. Dit blijkt uit het programma Ruimtelijke Investeringen Amsterdam 1998-2010 dat onlangs verscheen.

In 1995 en 1996 werden in totaal 6200 huizen opgeleverd. Dit is 62 procent van het aantal Vinex-woningen dat per jaar gereed moet komen.

Om de achterstand in te halen probeert Amsterdam tussen 1997 en 2003 jaarlijks 350 woningen extra te bouwen. Bovendien pleit de Stuurgroep Ruimtelijke Investeringen voor een betere planning van de woningbouw. Dit om te voorkomen dat er een nog grotere achterstand ontstaat.

Aanzienlijk betere resultaten boekte Amsterdam met de verkoop van dure nieuwbouwwoningen. In 1996 werden 3000 huizen met een verkoopprijs van boven f. 250.000 of een huur van minimaal f. 1200 per maand verkocht respectievelijk verhuurd.

Amsterdam gaat de komende jaren verschillende kantoorlocaties ontwikkelen. In de periode 1998-2010 kan het kantooroppervlak met 56 procent worden uitgebreid. In 1997 wordt ruim 140.000 vierkante meter kantooroppervlak ontwikkeld. De komende jaren wordt nog eens 2.685.500 vierkante meter in ontwikkeling genomen. “Mede door het in ontwikkeling nemen van de Zuidelijke IJ-oever en door toevoeging van ontwikkelingsmogelijkheden in de Zuidas en IJburg kan zowel in het topsegment als in het midden- en basissegment kwantitatief en kwalitatief geruime tijd in de vraag worden voorzien”, aldus het programma.

Reageer op dit artikel