nieuws

Aanleg naturistenpark is uitgesteld

bouwbreed

Rechter D. Dolman van de Raad van State in Den Haag heeft het bestemmingsplan ‘Naturistenpark Avalon’ van de gemeente Slochteren geschorst. Het plan voorziet in de aanleg van een 45 ha metend naturistenpark aan de oostzijde van het Schildmeer. Er zijn onder meer 250 (koop) bungalows gepland. Nu het bestemmingsplan geschorst is, kan de gemeente geen bouwvergunning verlenen.

Omwonenden en milieu organisaties hebben de kwestie bij de Raad van State aangekaart. Sommige omwonenden zijn uit godsdienstige overwegingen tegen de ontwikkelingen in hun woonomgeving. Zij willen niet dagelijks geconfronteerd en “vereenzelvigd” kunnen worden met naaktloperij.

De milieuorganisaties zijn tegen iedere verhoging van recreatiedruk op de natuurgebieden rond het Schildmeer. Zij wijzen op diverse beleidsnotities van even zoveel overheidsorganen, waarin aan het Schildmeer aanzienlijke natuurwaarden worden toegeschreven.

De rechter heeft de schorsing mondeling gegeven. Zijn schriftelijke motivering volgt later.

Het park is een initiatief van Macobouw uit Amsterdam en de Heidemij. Zij zouden eind volgende zomer met de aanleg ervan beginnen.

Reageer op dit artikel