nieuws

Wijzigingen versterken boorkop bovi-paal

bouwbreed Premium

TNO verwerkt momenteel de metingen aan een nieuwe boorkop voor de zogeheten boor-vibropaal. Heiwerken P. van ’t Wout uit Waddinxveen, dat deze vibropaal ontwikkelde, hoopt dezer dagen het bijbehorende rapport te kunnen aanbieden aan de constructeur. Anders dan bij de eerste zitten in de gewijzigde boorkop geen transportgaten meer. Ook de aandrijfnok is veranderd. Die zit nu aan de binnenkant van de kop, wat overmatige slijtage moet voorkomen. De boorkop weegt ruim 50 kilo en wordt gegoten bij Rademakers in Klazinaveen.

“Vergeleken met de gewone prefabheipaal levert de bovi-paal zo’n 75 procent meer puntdraagvermogen”, zegt directeur P. van ’t Wout.

“Stel dat een paal van 10,5 meter 130 ton moet kunnen dragen. Bij een ballastproef in Nieuwegein bleek dat de betonnen paal niet meer dan 70 ton weerstond. Iedereen dacht dat de paal was gebroken. De vervangende paal begon echter al bij 45 ton te zakken. De bovi-paal kon de ballast daarentegen volledig aan. Een ander voorbeeld biedt het Rotterdamse flatgebouw dat we voor de vakantie verplaatsten. Op de locatie heiden we vier verloren palen waarvan twee wel en twee niet nageheid. Het gebouw weegt ruim 600 ton en vormde een goed proefgewicht. Onder de druk daarvan zakten de niet-nageheide palen bij een druk van 50 tot 60 ton al behoorlijk snel terwijl de nageheide dat pas bij 100 tot 130 ton deden.”

Naheien

“De bureaus Joustra uit Alphen a/d Rijn en Mos uit Rhoon stelden voor respectievelijk Nieuwegein en Rotterdam de bevindingen vast”, vervolgt Van ’t Wout. “Dat maakt de conclusies objectiever dan wanneer een bureau alle metingen doet. En dat leidt er weer toe dat ambtenaren van bouw- en woningtoezicht en constructeurs de rapporten serieus nemen.”

“Andere bedrijven maken soortgelijke palen maar wij heien die als enige om en nabij een halve meter na om het draagvermogen te vergroten. Daar kregen we dan ook internationaal patent op. Het naheien gebeurt met een hydraulisch blok dat 580 echte klappen per minuut geeft. De omliggende bebouwing merkt daar door de hoge frequentie niets van. Daar komt bij dat de trilling in de zandlaag ontstaat en al lang en breed is weggeebd voordat die het maaiveld bereikt.”

Opgelast

Van’t Wout licht toe dat het idee ruim vier jaar geleden ontstond. “We ontwikkelden toen twee typen boorpalen om een nieuwe machine te testen. Op de plek van de sondering heiden we de palen zo diep mogelijk weg. Een half jaar nadien moesten we daar een aantal buispalen slaan. Met een hoogfrequent luchtblok heiden we de boorpalen na. De ene boorkop liep vanuit een punt breed uit. In een minuut konden we die 25 centimeter dieper slaan. Bij de andere boorkop met opgelast schroefblad duurde dat twee minuten. Dat gegeven zette de verdere ontwikkeling in gang. Met het resultaat voerden we via Articon en Railbouw al werk uit voor de spoorwegen en voor de gemeenten Den Haag en Gouda. Bij elkaar zo’n 20 projecten.”

Belending

“Over een week of twee komt het definitieve rapport beschikbaar”, hoopt Van ’t Wout. “Dat willen we onder de aandacht brengen van constructeurs. Die kunnen de bovi-paal bijvoorbeeld voorschrijven voor heiwerk in vervuilde grond. Kiezen ze voor een mortelschroefpaal dan halen ze die grond naar boven. Omdat de paal hoge belastingen weerstaat hoeft de constructeur ook minder te laten heien. Dat levert ook prijstechnisch voordelen op.”

“Zo brengen we in Leidschendam momenteel mortelschroefpalen aan van 16 meter. De bovi-paal levert het voorgeschreven draagvermogen al bij 5 meter. En er zijn andere voordelen. Als je bijvoorbeeld in Den Haag langs een staalgefundeerde belending boort moet daar van de gemeente minimaal anderhalve meter ruimte tussen zitten. Doe je dat niet dan ontspan je de grondslag. Met de bovi-paal mogen we tegen de belending aan boren.”

Verzekeraars

Van’t Wout stelt dat de aannemer daar alleen maar voordeel van heeft. “Want moet hij een fundering leggen op een paal die anderhalve meter van het andere gebouw staat, dan lukt dat alleen met een enorme overstek.”

“Het zijn dergelijke specifieke projecten waar de bovi-paal het van andere oplossingen wint. Gewoon heiwerk voer je doorgaans het goedkoopst uit met betonnen palen. Mortelschroefpalen kosten ook minder. Nu is prijs hier een relatief begrip. Heien in binnensteden kan forse schade veroorzaken die moet worden vergoed. Dat doet weliswaar de verzekering maar die ziet je na twee keer uitbetalen niet zo graag meer terug. Het definitieve rapport willen we ook aan verzekeraars aanbieden zodat die aan de hand van de bevindingen tot een premieverlaging kunnen besluiten.”

Reageer op dit artikel