nieuws

Werkgeversfraude in guldens afgenomen

bouwbreed

De fraude met sociale verzekeringen door werkgevers is in guldens gemeten afgenomen. Het aantal frauderende werkgevers is iets toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het SFB.

In 1993 is door het SFB bij 52 werkgevers onderzoek verricht naar mogelijke fraude. In 36 gevallen was het raak. Daarmee was een bedrag gemoeid van ruim f. 8 miljoen.

Het jaar daarop werden 82 onderzoeken uitgevoerd, waarvan er 31 terecht bleken te zijn. Voor ruim f. 15 miljoen werd boven water gehaald. In 1995 breidde het onderzoek zich nog verder uit tot 133. Toen werden slechts 30 fraudegevallen gevonden. Het bedrag van f. 8,8 miljoen was relatief minder dan het jaar ervoor.

In 1996 deed het SFB in 92 gevallen onderzoek. Daarbij werden 36 fraudegevallen opgespoord. Het bedrag dat daarmee was gemoeid was aanzienlijk lager, f. 6,7 miljoen.

Hiermee steekt de bouw relatief gunstig af bij het landelijk beeld. Uit een onderzoek van het Landelijk instituut sociale verzekeringen blijkt juist een forse stijging van het aantal fraudegevallen van 105 in 1993 naar 332 in 1996. Ook hier daalt het gemiddelde fraudebedrag echter fors.

Reageer op dit artikel