nieuws

Werkgevers volharden in pensioenplan uta-cao

bouwbreed Premium

Voor de bouwwerkgevers blijft het onbegrijpelijk, dat hun voorstel voor een individueel vroegpensioensysteem voor het uta-personeel geen genade kan vinden in de ogen van de vakbonden. En de nadrukkelijke eis van de werknemersorganisaties voor een 36-urige werkweek wordt als “niet-realistisch” bestempeld.

Aan de vooravond van een door de bonden in Utrecht belegde landelijke actiebijeenkomst voor uta-werknemers, zijn de bouwwerkgevers een offensief begonnen. Zij noemen in een persverklaring hun eigen voorstel om de huidige vut-regeling om te bouwen naar een modern vroegpensioen “goed doortimmerd”.

Het tegenvoorstel van de vakbonden kraken ze nogmaals af: “In feite blijft daarin gedurende zeer lange tijd het onbeheersbaar gebleken omslagstelsel voortbestaan. Dat kenmerkt de traditionele geest binnen de bonden, die weinig ruimte laat voor noodzakelijke vernieuwing van arbeidsvoorwaarden”.

De bouwwerkgevers houden vol dat op grond van hun voorstel iedere uta-werknemer “wanneer hij of zij 62 jaar is en voldoende financiele zekerheid heeft om te kunnen stoppen met werken”. Die zekerheid biedt het voorstel van de bonden volgens hen niet.

“Het voorstel van de bonden voor een regeling op bedrijfstakniveau in plaats van op bedrijfsniveau gaat uit van een achterhaald collectiviteitsgevoel en dat past niet meer in deze tijd”.

De werkgevers leggen uit dat voor iedere uta-medewerker een zelfde solidariteitspremie van 5,4% (gedurende ten hoogste 15 jaar) wordt afgedragen. Daarnaast wordt voor iedere medewerker van 42 jaar en ouder een afzonderlijke premie van 7,6% afgedragen voor een individueel spaarsysteem: “Het gaat om totaalpremies waarvan het nader te bepalen werkgeversaandeel nog moet worden afgetrokken.”

Het voorstel voor een 36-urige werkweek vinden de werkgevers verkeerd. “De bonden geven daarmee blijk ver af te staan van de dagelijkse realiteit”, vinden ze.

Veel medewerkers hebben volgens hen “nu al geen behoefte voor het grote aantal roostervrije dagen op te nemen”.

Reageer op dit artikel