nieuws

Wereldenergieverbruik in 2020 verdubbeld

bouwbreed Premium

Tegen het jaar 2020 kan de wereldbehoefte aan elektriciteit zijn verdubbeld. Voldoen aan die vraag vergt een investering van circa f. 6000 miljard. Het merendeel van die investeringen zal afkomstig zijn van de overheden die daarvoor op grote schaal staatsbedrijven zullen verkopen. Dit blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Oxford Research voor het Britse energieconcern Powergen.

De afgelopen tien jaar is de vraag naar energie met ruim 20 procent toegenomen. De sterke groei van het verbruik komt door de bevolkingsgroei. De wereld telt in 2020 ongeveer 7,8 miljard mensen, tegen 5,2 miljard nu. Daar komt bij dat nu 40 procent van de wereldbevolking in de steden woont en dat dat over een aantal jaren 60 procent zal zijn. Vooral in de ontwikkelingslanden leidt dat tot een groei van het energieverbruik.

Bovendien verandert de levensstijl in West-Europa en Noord-Amerika. Er komen meer – kleinere – gezinnen en meer alleenwonenden, die allen huishoudelijke apparatuur gebruiken. Bovendien zijn er de laatste jaren sectoren opgekomen die geheel afhankelijk zijn van energietoevoer, zoals de informatica. Verder noemt het rapport de stormachtige ontwikkeling van de telecommunicatie, zoals winkelen via het Internet en thuisbankieren, en de komst van elektrische auto’s.

Samenwerking

Regeringen en energieproducenten moeten een evenwicht zoeken tussen uitbreiding van de productie om aan de vraag te kunnen voldoen en de noodzaak om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

Internationale samenwerking op dit gebied is geboden, concludeert het onderzoeksbureau. Landen die niets ondernemen, kunnen nu profiteren van de maatregelen die andere landen wel nemen. Bovendien zijn de kosten door nationale voorschriften vaak hoog in vergelijking met de voordelen voor de betreffende landen. Een ander probleem is dat ontwikkelingslanden de kosten van de milieubescherming vaak niet kunnen opbrengen.

Kippenmest wekt groene stroom op

Mest van kippen kan gebruikt worden om duurzame energie op te wekken. Dat blijkt uit een onderzoek van KEMA in Arnhem, in opdracht van de mestafzetcooperatie Mestac in Veldhoven. Een fabriek kost zo’n f. 110 miljoen. Uit het onderzoek blijkt dat voor Nederland het best kan worden gekozen voor het leveren van warmte en elektriciteit via warmte-krachtkoppeling. De fabriek van Mestac kan 200.000 ton stapelbare kippenmest per jaar verwerken. Daarmee wordt een capaciteit bereikt die gelijk is aan 52 miljoen kubieke meter aardgas. Het verwerken van de mest kost f. 38 gulden per ton. Als de veehouderij wil meebetalen, kan dat tarief teruggebracht worden tot f. 10. Het bestuur van Mestac wil dit najaar met de 1850 leden en overige veehouders overleggen over de haalbaarheid. Mestac verwerkt per jaar een miljoen ton mest, waarvan 130.000 ton kippenmest. Er wordt in Nederland jaarlijks naar schatting een miljoen ton kippenmest geproduceerd.

Reageer op dit artikel