nieuws

Voor grote projecten in Drenthe f. 7,7 miljoen extra

bouwbreed

De toekomst van Drenthe ziet er financieel goed uit. De door GS vastgestelde ontwerpbegroting voor 1998 geeft een overschot van f. 1,8 miljoen. Dit jaar werd f. 7,7 miljoen overgehouden. GS wil voor deze meevaller een Fonds grote projecten in het leven roepen om projecten te financieren die de Drentse samenleving ten goede komen.

Projecten die hiervoor in aanmerking komen moeten aan een aantal eisen voldoen: ze hebben een beperkte looptijd, een minimale omvang van f. 250.000 en de provincie Drenthe is mede-initiator.

Een eerste inventarisatie leidde tot een waslijst van – nog niet nader uitgewerkte – ideeen. Onder de meedingers zijn projecten als de mogelijke nieuwbouw van een multifunctioneel sport- en bedrijvencentrum/nieuwbouw van stadion BVO Emmen, de aanleg van transferium Borger en de verbetering van baan, accommodatie en infrastructuur van het TT-circuit. Maar eerst zullen de Staten zullen zich in november over het GS-voorstel uitspreken.

Meevallers

Het fonds zal moeten worden gevoed door toekomstige meevallers, boven het maximum van de algemene reserve ( – 24 miljoen) en de rentebaten.

De ontwerpbegroting 1998 komt uit op een bedrag van f. 240 miljoen. Een derde ( f. 83 miljoen) is bestemd voor Verkeer en Vervoer; f. 28,8 miljoen hiervan gaat op aan het onderhoud en beheer van wegen. Voor de waterwegen is f. 13,5 miljoen uitgetrokken. Voor de sectoren recreatie en natuur, milieubeheer en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is in de begroting respectievelijk f. 11,5 miljoen, f. 20 miljoen en f. 14 miljoen opgenomen.

De begroting voor volgend jaar resulteert in een overschot van f. 1,8 miljoen. Deze meevaller is al verdeeld over diverse projecten.

Fauna

Een bedrag van f. 50.000 werd toegekend aan een onderzoek door de Stichting het Drents landschap naar de landelijke bouwkunst in het Reestdal. Het project faunavoorzieningen bij provinciale wegen kreeg f. 350.000 toebedeeld.

De ontwerpbegroting wordt op 3 en 5 november door Provinciale Staten behandeld.

Reageer op dit artikel