nieuws

Utrecht vraagt restant van rijksgeld op

bouwbreed

De gemeente Utrecht heeft nog f. 1,9 miljoen tegoed van de middelen uit de herstructureringsregeling van het rijk. Er is inmiddels voor meer dan f. 52 miljoen aan plannen ingediend. B en W stelt voor de (exploitatietekorten van de) ontwikkelingsplannen voor de wijken Zuilen en Hoograven/Tolsteeg en het plan van aanpak Talmalaan en omgeving als aanvraag in te dienen. Met het voorstel is in totaal – 15 miljoen gemoeid.

Het rijk zegde Utrecht voor dit jaar f. 3,6 miljoen toe uit het fonds van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling herstructurering goedkope woningvoorraad’. Tijdens de eerste ronde van deze regeling ontving Utrecht f. 1,7 miljoen. Voor

1 oktober moet de aanvraag voor de tweede ronde zijn ingediend. Met Zuilen en Hoograven/Tolsteeg is respectievelijk f. 6 en f. 5 miljoen gemoeid. Momenteel vormen beide plannen de enige integrale voorstellen die mede ingaan op het aanbrengen van meer verscheidenheid in de woningvoorraad. Vergelijkbaar, maar op kleinere schaal, is het plan voor de Talmalaan en omgeving.

Pas na toewijzing beslist de gemeente waaraan het geld opgaat. Corporaties krijgen het geld van de tweede ronde niet. Hun initiatieven vallen niet binnen de betrokken gebieden, passen de woningvoorraad niet wezenlijk aan en voorzien niet in extra maatregelen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels