nieuws

Utrecht steekt – 20 mln in betere bereikbaarheid

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Utrecht willen f. 20 miljoen gulden extra beschikbaar stellen voor een betere bereikbaarheid van de regio. Een deel van het geld moet gehaald worden uit de verhoging van de motorrijtuigenbelasting met gemiddeld vier gulden per jaar.

De rest van het bedrag moet uit de reservepotjes van de dienst Verkeer en Vervoer en de algemene middelen komen.

Daarnaast werkt de provincie ook aan vergroting van de veiligheid van provinciale wegen.

In het meerjarenplan infrastructuur 1997-2001 hebben de Utrechtse bestuurders enkele tientallen projecten uiteengezet, varierend van het veiliger maken van kruispunten en het uitbreiden van het aantal fietspaden tot het vergroten van het aantal openbaar-vervoersvoorzieningen.

Op 29 oktober beslissen Provinciale Staten tijdens de begrotingsbehandeling over het voorstel.

Reageer op dit artikel