nieuws

Uitbreiden Arnhems museum Moderne Kunsten kost f. 10 mln

bouwbreed

Het museum voor Moderne Kunsten in Arnhem wil de stuwwal waarop het is gebouwd benutten voor een uitbreiding. In de stuwwal moet een onderaardse gang komen die de twee vleugels van het museum met elkaar verbindt. Het college van B en W heeft positief gereageerd op het structuurplan voor de door van architect H.J. Henket ontworpen uitbreiding, dat f. 9,9 miljoen kost.

Het museum voor Moderne Kunsten, voorheen het gemeentemuseum, ligt op de rand van een stuwwal. “De grens tussen de zandgronden van de Veluwe en de Betuwe”, aldus S. de Bijll Nachenius van het bureau van Henket.

Het probleem is dat het museum is gevestigd in een oude herensocieteit, die er niet op gebouwd is om in rond te lopen. De Bijll Nachenius: “er is geen doorlooproute, het is een heen-en-weerroute”. Bovendien is het gebouw ‘in zichzelf gekeerd’, en kunnen de bezoekers slechts op enkele plaatsen van het uitzicht genieten. De meeste zalen hebben alleen bovenlicht, slechts vanuit de Tuinzaal is er uitzicht op de Rijn en de Betuwe.

Het museum is in haar huidige vorm te klein en toe aan uitbreiding. In de structuurschets voor deze uitbreiding heeft architect Henket ook de bovengenoemde aspecten meegenomen. Een van de aanvankelijke opties was het museum door te laten lopen tot onder aan de stuwwal. Dat zou hebben betekend dat er tegen de stuwwal aan gebouwd zou worden.

Die optie werd verworpen omdat het de stuwwal zou aantasten, en een verticale uitbreiding in enkele verdiepingen het probleem van de ‘heen-en-weerroute’ niet zou verhelpen.

Positief ontvangen

Het structuurplan dat afgelopen week aan de commissie Cultuur van de gemeente Arnhem is gepresenteerd voorziet in een uitbreiding van een van de vleugels van het museum en een onderaardse verbindingsgang tussen de twee vleugels. De nieuwe uitbreiding van de vleugel zou iets over de stuwwal moeten hellen om het hoogteverschil van zo’n twintig meter te accentueren. Vanuit de punt van de vleugel zou de bezoeker uitzicht moeten hebben over de Rijn en de Betuwe.

Het college van B en W heeft “gunstig en heel positief” gereageerd op het structuurplan, in de commissie Cultuur rezen er vragen over de kosten. Voor de uitvoering van de plannen moet f. 9,9 miljoen op tafel komen. –

Reageer op dit artikel