nieuws

Topfokbedrijven varkens welkom in Friesland

bouwbreed Premium

Het mestoverschotprobleem moet worden opgelost op de plaats waar het wordt veroorzaakt. Daar moet de korting op de varkensrechten worden toegepast. In plaats van het mestprobleem (inclusief de kortingsopgave) op ‘schone’ provincies af te wentelen, vindt GS van Friesland eerder een beloning op z’n plaats. Friesland wil de deur juist open zetten voor de vestiging van (top)fokbedrijven.

Herziening van het herstructureringsvoorstel van minister Van Aartsen is volgens GS nodig om ongewenste effecten op de extensieve, duurzame varkenshouderij in Friesland te vermijden. GS schrijft aan de landbouwminister te vrezen “dat er in de niet-concentratiegebieden maar een heel beperkt aanbod van varkensrechten zal zijn waardoor de prijs hoog kan oplopen en er regionaal nauwelijks nog ontwikkkelingsmogelijkheden zullen zijn.” Doordat een rem wordt gezet op de modernisering van de varkenshouderij verslechtert de concurrentiepositie van de Friese varkensboeren en wordt deze sector in versterkte mate de dupe van een probleem dat elders wordt veroorzaakt, meent het college. In het belang van een meer duurzame varkenshouderij schrijft GS zich graag in faciliterende zin te willen inzetten bij de totstandkoming van grondgebonden en gesloten bedrijven.

Reageer op dit artikel