nieuws

Toch onderzoek Utrecht naar asbest in gebouwen

bouwbreed

De gemeente Utrecht gaat alsnog ongeveer 450 gebouwen die haar eigendom zijn, onderzoeken op de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende materialen. Tot nu zag de gemeente de noodzaak van een dergelijke inventarisatie niet in.

Voor het onderzoek willen Burgemeester en Wethouders f. 1,35 miljoen uittrekken. De hele operatie moet eind volgend jaar zijn afgerond. Het werk wordt uitgevoerd onder leiding van Deskundig Toezichthouders Asbest (DTA’s) in samenwerking met specialistische onderzoeksbureaus.

Uit de inventarisatie zal moeten blijken in hoeverre er moet worden gesaneerd. De gemeenteraad krijgt daarover dan afzonderlijk voorstellen. Om een aantal redenen heeft de gemeente Utrecht de inventarisatie nagelaten.

Aangenomen werd dat net als in de rest van het land, ook in de Domstad zeer veel asbest zou zitten. Bovendien vond de gemeente een onderzoek naar asbesthoudendheid van de gebouwen “gecompliceerd en kostbaar”.

Ook vond de gemeente dat het beter was geen inventariserend onderzoek te verrichten, “omdat dit mogelijk zou kunnen leiden tot onrust bij huurders en gebruikers van gebouwen. Onbekendheid met het asbestfenomeen lag hieraan meestal ten grondslag.”

Diverse categorieen

Dat de gemeente nu toch overstag gaat heeft volgens het college van B en W een aantal redenen: “Asbestproducten kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid in het algemeen. Bij calamiteiten kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. De gemeente is als eigenaar van onroerend goed verantwoordelijk voor de asbestproblematiek in haar gebouwen. Ook het economisch aspect speelt. Bij verkoop van gebouwen moeten die asbestvrij worden opgeleverd.”

De gebouwen die onderzocht worden zijn in verschillende categorieen onder te brengen: kantoren, opslagplaatsen, werkplaatsen, zwembaden, sporthallen, bibliotheken, schouwburg, musea, kinderboerderijen, speeltuinen, stadhuis, GG en GD, schoollokalen, gymzalen, kinderdagverblijven en sociaal-culturele instellingen.

Reageer op dit artikel