nieuws

‘Stoel bouwopgave op welvaartscriteria’

bouwbreed

De bouwopgave moet voortaan op welvaartscriteria worden gestoeld. Dit omdat de vraag naar woningen in de huidige fase vooral door de ontwikkeling van de welvaart wordt ingegeven. Verder moet er een krachtig systeem van monitoring komen dat in staat is de bestaande contracten inclusief de Vinex-convenanten open te breken.

Aldus ing. Pieter Wetselaar, directeur Rabo Vastgoed, gisteren op een bijeenkomst van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. Volgens Wetselaar zijn de huidige prijsstijgingen in de woningmarkt vooral ontstaan doordat de overheid de woningbehoefte van oudsher aan de hand van demografische factoren bepaalt. “Zo beschouwd heerst er geen woningschaarste in ons land. Door de combinatie van ontgroening, vergrijzing en de teruggelopen groei van de bevolking kan de kwantitatieve bouwopgave inderdaad teruglopen, zoals dat de laatste jaren is gebeurd. Tegelijkertijd echter zijn er meer welvarende mensen die veel grotere bedragen aan wonen kunnen en willen besteden. Het achterblijvende aanbod van adequate woningen in combinatie met onder meer de groeiende geldhoeveelheid en ruime financieringsmogelijkheden aan de vraagzijde, lokt de prijsstijgingen uit. Zo kon de scheve situatie op de woningmarkt ontstaan.”

De conclusie is, zo hield Wetselaar zijn gehoor voor, dat de vraag naar woningen in de huidige fase vooral wordt ingegeven door de ontwikkeling van de welvaart.

Zorgelijk vindt de directeur Rabo Vastgoed dat de afgesloten

Vinex-convenanten sterk productiegericht zijn. Als de overeen-

gekomen aantallen niet worden gehaald, wordt de betreffende gemeente gekort op de Vinex-bijdrage. “De gemeenten vertalen deze productiedwang in de contracten die zij sluiten met de verschillende bouwondernemers. Een aantal van dergelijke contracten die gelijktijdig in een Vinex-gebied worden gesloten, kunnen zeer marktverstorend werken. Zij scheppen immers de mogelijkheid dat er voor de leegstand wordt gebouwd.”

Om dit te voorkomen pleit Wetselaar voor een krachtig monitoring-systeem. Dat systeem moet volgens hem in staat zijn de bestaande contracten en convenanten met de provinciale of centrale overheid open te breken. Door een onderlinge afstemming eventueel afgedwongen vanaf een hogere bestuurslaag kan het marktevenwicht weer worden bereikt, meent Wetselaar.

Reageer op dit artikel