nieuws

Statenlid vecht tegen sloopplan klooster

bouwbreed

De voorgenomen sloop van het kloostercomplex Sankt Ludwig in Vlodrop zit het Limburgse statenlid mr. P.M. Boudewijn niet lekker. In zijn visie heeft het provinciebestuur wel heel makkelijk een verklaring van geen bezwaar afgegeven. En hij lijkt nu het gelijk aan zijn zijde te krijgen. Immers, de Raad voor Cultuur noemt behoud van het voormalige klooster zelfs ‘van evident’ rijksbelang. “En het is toch triest dat Den Haag dat moet benadrukken terwijl Limburg zich daar niet in heeft verdiept”, aldus Boudewijn.

Namens de Partij Nieuw Limburg (PNL) zegt Boudewijn zich niet zonder meer neer te leggen bij de sloop van het complex in Vlodrop, gemeente Roerdalen. De huidige eigenaar, Maharashi University of Management, wil op de plaats van het huidige gebouw een omvangrijk houten complex neerzetten. Roerdalen die erg enthousiast is over de plannen van de Maharishi in haar gemeente heeft tegen het verdwijnen van Sankt Ludwig dan ook geen bezwaar. En ook de provincie ontdekte dat er geen enkel draagvlak is voor het behoud van het complex. Te meer daar het een onderdeel uitmaakt van het natuurlandschap Limburg/Nationaal Park Meinweg.

Een obstakel dus als het gaat voor het vinden van een nieuwe bestemming voor het gebouw. En het zoeken naar die nieuwe bestemming is niet geheel denkbeeldig omdat de Maharashi heeft aangekondigd uit Roerdalen te zullen vertrekken als zijn plannen worden gedwarsboomd. “De provincie stelde zich dus op het standpunt niets aan het gebouw te hebben”, aldus statenlid Boudewijn. Een standpunt overigens wat Gedeputeerde Staten ook aan staatssecretaris Nuis hebben laten weten. Deze beslist in oktober van dit jaar als bewindvoerder over het Nederlands erfgoed over het plaatsen van Sankt Ludwig op de Rijksmonumentenlijst.

Limburg lijkt echter buiten de waard te hebben gerekend. Waren in een eerder stadium de Bond Heemschut en de Heemschutvereniging van Vlodrop tegen de sloopplannen, ook de Raad voor Cultuur heeft zich nu onder de tegenstanders gemengd. In een advies aan staatssecretaris Nuis benadrukt de Raad voor Cultuur dat het voormalige klooster “op grond van architectuur- en historische gronden, typografische overwegingen en de situering een in zijn voortbestaan bedreigd monument van evident rijksbelang is en deswege met kerkhof, en kapel, bijenhuis en sterrenwacht van rijkswege beschermd zou moeten worden”.

Een opsteker, zo vindt Boudewijn. “Vooral omdat we weten dat Nuis de adviezen van deze Raad bijna altijd volgt.”

Uitspraak

De Raad voor Cultuur roept in haar advies Nuis dan ook op snel met de betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten. Ook het NLP-statenlid wil dat dit gebeurt. Volgende week vrijdag, tijdens de vergadering van Provinciale Staten, zal hij over de kwestie mondelinge vragen stellen. Boudewijn: “Ik wil een politieke uitspraak over de vraag of de provincie nu voor of tegen sloop van het klooster is.”

Het voormalig klooster Sankt Ludwig in Vlodrop moet in de ogen van Limburgs statenlid behouden blijven. Hij krijgt steun van de Raad voor Cultuur.Foto: Fotopersburo Fer Traugott

Reageer op dit artikel