nieuws

Snellere daling aantal uitkeringstrekkers

bouwbreed

In 1998 daalt het aantal uitkeringsgerechtigden sneller dan in de voorgaande jaren. Pas vanaf 1995 daalt het aantal; in dat jaar met 16.000, in 1997 met 47.000 uitkeringstrekkers. In 1998 zal de daling 47.000 bedragen, zo heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend.

Alleen het aantal wao’ers neemt trendmatig toe, met zo’n 25.000 per jaar. Dat niettemin het totaal aantal uitkeringsgerechtigden afneemt is vooral te danken aan de afname in de wao/aaw, de ww en de Algemene Bijstandswet.

Tegelijkertijd neemt het aantal actieven fors toe met van jaar op jaar telkens zo’n 100.000. Deze beide effecten zorgen ervoor dat de zogenoemde i/a-ratio, de verhouding tussen inactieven en actieven, verder daalt en in 1998 op een percentage van 75,9 zal uitkomen. Dat is dan het tweede achtervolgende jaar dat de ratio sinds jaren onder de 80 procent is gekomen.

Reageer op dit artikel