nieuws

Slowakije besteedt meer aan wegennet

bouwbreed

De Slowaakse overheid heeft in 1996 meer in de bouw geinvesteerd. In 1995 besteedde de staat nog 8,8 procent van de nationale middelen aan werken, in 1996 was dat 11,7. Vorig jaar trad het ‘Ontwikkelingsprogramma Openbare Investeringen’ in werking. Aan de hand hiervan wordt tot 2005 zo’n 465 kilometer autoweg aangelegd en het spoorwegnet gerenoveerd. Verder steunt het programma de woningbouw en de ontwikkeling van nutsvoorzieningen.

De toegenomen investeringen dragen bij aan de groei van het Bruto Nationaal Product (BNP). De stijging beliep 30,4 procent in 1996, in 1995 bedroeg zij nog 29,1 procent. ‘Bouw’ droeg in 1996 voor 4,7 procent bij aan het BNP tegen 4,5 procent in 1995. De waarde van de productie beliep vorig jaar zo’n f. 4 miljard wat een toename van 3,7 procent betekent vergeleken met 1995. In 1996 liep de binnenlandse bouwproductie op, terwijl het aantal buitenlandse activiteiten daalde. De binnenlandse productie vertoonde voor het eerst sinds 1992 een jaarlijkse groei van 109,5 procent waarbij het aandeel in de totale productie met 4,8 procent opliep en een aandeel van 90,5 procent nam in de gezamenlijke productie van de bouwindustrie. De oorzaak van deze stijging ligt in het oplopend aantal investeringen in nieuwbouw en verbouw.

Buitenland

De Slowaakse bouwproductie in het buitenland stond vorig jaar op 9,5 procent. Vergeleken met 1995 is dit een terugval met 31 procent. Duitse opdrachtgevers sloten minder contracten, terwijl de contacten met Rusland op een enkele uitzondering na niet meer bestaan. De zakelijke contacten met Tsjechie bleven in 1996 hetzelfde als in 1995. De post nieuwbouw en renovatie steeg met 2,2 procent en besloeg daarmee 77,1 procent van de totale productie. Vergeleken met 1995 bedroeg de groei-index 112,7 procent in huidige prijzen. Reparatie en onderhoud blijft dalen. Het aandeel van de particuliere sector nam in 1996 met 1,4 procent toe en besloeg daarmee 83,2 procent van de totale productie. De Slowaakse woningbouw loopt af omdat de overheid geen enkele financiele steun meer verstrekt. In 1994 richtte de staat een ontwikkelingsfonds voor de woningbouw op maar sorteerde daarmee tot op heden nauwelijks effect. Extra maatregelen die vorig jaar werden getroffen moeten de toestand verbeteren. Vooralsnog stijgen de prijzen, zodat slechts weinigen zich een nieuwbouwwoning kunnen veroorloven. In 1996 werden 6257 woningen opgeleverd, 100 meer dan in 1995. Vorig jaar steeg het aantal opgeleverde utiliteitsgebouwen met 20,2 procent. De groei doet zich vooral voor bij panden voor particuliere dienstverleners. De industriele gebouwen neigt naar een afname. Utiliteitsbouw beslaat een kwart van de totale binnenlandse bouwproductie.

Wegen

Openbare werken boekten vorig jaar de tot dan grootste groei. De reden daarvoor ligt onder meer in de aanleg van autosnelwegen, de afbouw van de kerncentrale van Mochovne en de bouw van de waterkrachtcentrale van Zilina. Slowakije wil tot 2005 zo’n 465 kilometer snelweg aanleggen en op die manier alle belangrijke steden ontsluiten. De overheid reserveert daarvoor dit jaar ruim f. 2,7 miljard. In 1994, 1995 en 1996 gaf de staat respectievelijk zo’n f. 0,3, f. 0,4 en f. 1,2 miljard uit voor de wegen.

Reageer op dit artikel