nieuws

RPD berekent grondprijzen verplaatst Schiphol

bouwbreed

Aan de hand van de huidige prijzen voor bouwrijpe grond heeft de Rijks Planologische Dienst (RPD) de opbrengst van een geheel of gedeeltelijk verplaatst Schiphol berekend. Bij de berekeningen is uitgegaan van zeven varianten. Van elke variant is berekend hoeveel ruimte er vrij komt voor woningen, kantoren en bedrijven. De RPD becijferde vervolgens de behoefte aan dergelijke locaties tussen 2010 en 2030.

De varianten zijn: het opheffen/verplaatsen van een deel van het banenstelsel (1), van de Buitenveldert- en Aalsmeerbaan (2) en van de Aalsmeer- en Kaagbaan (3); het verplaatsen van het hele banenstelsel (4) en van de hele luchthaven (5); de zogeheten Noordzeevariant (6) en de IJsselmeervariant (7).

Uitgangspunt is een Schiphol dat in 2010 jaarlijks 40 miljoen reizigers verwerkt. Aan de basis van de berekeningen ligt de groeiprognose die het Centraal Plan Bureau opstelde voor het scenario Global Competition voor de regio Groot-Amsterdam, Haarlem en Bollenstreek voor de periode 2010-2030.

Tevens is een schatting gemaakt van de autonome groei, de groei van de regio exclusief de groei van Schiphol van 40 naar 80 miljoen passagiers tussen 2010 en 2030. Op basis van de prognoses van het CPB en van de autonome groei is een raming gemaakt van de behoefte aan woningen, kantoren en bedrijventerreinen van elk van de subvarianten. Afzetting van de vrijkomende ruimte tegen de behoefte geeft inzicht in de prijsontwikkeling van bouwrijpe grond.

Tabel 1 gaat voor een aantal varianten in op de veronderstelde ruimtebehoefte en vrijkomende ruimte en de effecten daarvan op de grondprijzen. Tabel 2 geeft per variant de opbrengsten van de bouwrijpe grond weer.

Tabel 1 – Veronderstelde ruimtebehoefte, vrijkomende ruimte en effecten op de grondprijzen Variant 2 3 6 7 5 grondbehoefte in ha netto – woningbouw 1730 1730 2915 2190 1300 – bedrijventerreinen153 153 260 194 115 – kantoorlocaties6 6 15 12 4 beschikbaar komende ruimte in ha netto – woningbouw 0 825 2115 2115 1815 – werklocaties waarvan – binnen Schiphol 195 240 360 360 750 – buiten Schiphol 0 225 115 115 495 verwachte invloed op de prijs in % – woningbouwn.v.t. 10 a 15 10 a 15 5 a 10 0 – werklocaties -/-10a15 -/-10a15 5a10 -/- 25 -/-25a40 Tabel 2 – De opbrengsten van bouwrijpe grond variant 2 0,98 – 1,34 miljard variant 3 4,93 – 5,72 miljard variant 6 12,30 – 14,56 miljard variant 7 11,10 – 12,99 miljard variant 5 6,39 – 7,03 miljard De opbrengsten zijn niet verhoogd voor inflatie. De uitkomsten staan in guldens van 1997.

Reageer op dit artikel